Godsdienstonderwijs, maatschappelijke verantwoordelijkheid en religieuze liederen

P1650213

Momenteel vindt hier aan het Evangelical Theological Seminary in Cairo een symposium plaats over godsdienstonderwijs en maatschappelijke verantwoordelijkheid. In aanwezigheid van imams, priesters, predikanten en andere belangstellenden en voor het oog van televisiecamera’s spreken prof.dr. Abdallah al-Naggaar, een bekende moslimgeleerde, en dr. Atef M. Gendy, de rector van ons seminarie.

P1650336

Het spanningsveld is: hoe voorkom je enerzijds een kwalijke invloed van godsdienst op de samenleving (denk aan religieus geïnspireerd terrorisme, religieuze dictatuur [“theocratie”], beperking van de ruimte van andersdenkenden, etc.) en stimuleer je anderzijds juist dat mensen volgens hun godsdienst leven in de samenleving. Dr. Atef spreekt bijvoorbeeld aan de hand van de gelijkenis van de barmhartige Sameritaan over naastenliefde: stimuleren we mensen om dit daadwerkelijk in de samenleving in praktijk te brengen?

P1650275

P1650243

Na de pauze wordt het programma wat andersoortig en worden religieuze liederen ten gehore gebracht.

P1650284

Maak een website of blog op WordPress.com