Allemaal masters: vernieuwde theologische opleidingen in Egypte

Trouw aan haar missie om predikanten en leiders op te leiden om kerk en samenleving te dienen biedt het Evangelical Theological Seminary in Cairo vanaf komend najaar de volgende opleidingen aan:

Kernopleidingen

De drie onderstaande kernopleidingen zijn bedoeld voor mensen die al een studie (in willekeurig welk vakgebied) op universitair of HBO-niveau hebben afgerond. Het plan is om vanaf 2015 ook een toerustingsprogramma aan te bieden voor wie alleen de middelbare school heeft afgerond.

1. MDiv: Master of Divinity. Dit is een voltijd Arabischtalige predikantsopleiding van bijna 4 jaar (vier jaar colleges van eind september tot mei, drie zomers stage), verdeeld in 138 studiepunten (= 230 ects [ects is een aanduiding voor studiepunten/studielastbereking zoals thans in het Nederlandse hoger onderwijs in ook in veel andere Europese landen in gebruik]). Voor toelating is onder andere een aanbeveling door een classis van de presbyteriaanse kerk in Egypte (of eventueel van een ander kerkgenootschap) nodig. Ter toelichting: de graad “Master of Divinity” is in Noord-Amerika en ook in andere delen van de wereld de graad die men moet behalen om predikant te worden. Het verschil met een Nederlandse masteropleiding om predikant te worden is dat je in Nederland daar gewoonlijk pas aan kunt beginnen na een theologische bacheleropleiding, terwijl je voor een MDiv niet een specifiek theologische bachelor hoeft te hebben.

2. MAT: Master of Arts in Theology. Dit is een Arabischtalige deeltijdopleiding van 3 à 4 jaar (colleges van eind september tot mei, eventueel een stage in de zomer), verdeeld in72 studiepunten (= 120 ects), met een algemene variant die behalve in Caïro ook wordt aangeboden in Alexandrië en Minya (en de komende jaren waarschijnlijk stap voor stap ook steeds meer online) en vier specialisatierichtingen die alleen in Caïro worden aangeboden: (a) Bijbelwetenschappen, (b) theologie en kerkgeschiedenis, (c) zending en religie en (d) praktische theologie (met name pastoraat).

3. MAOL: Master of Arts in Organizational Leadership. Dit is een Engelstalige deeltijdopleiding van 3–4 jaar, verdeeld in 45 studiepunten (=75 ects), met zes keer een intensieve collegeweek (in januari en in juni) en verder veel zelfstudie. Dit programma is niet theologisch, maar verweeft door de vakken wel een christelijk perspectief. Het wordt mede mogelijk gemaakt en verzorgd door Development Associates International.

Vervolgopleidingen

4. In 2014–2015 wordt een voorbereidingsjaar voor ThM en DMin (zie onder) aangeboden: dit is bedoeld voor potentiële ThM- en DMin-studenten die eerst hun Engels en hun academische vaardigheden moeten versterken.

5. ThM: Master of Theology. Dit is een Engelstalige opleiding van 36 studiepunten (60 ects) voor wie reeds in het bezit is van een MDiv-graad (of een theologische bachelor van voldoende academisch niveau, of een MAT-graad met de juiste specialisatie), met drie specialisatierichtingen: (a) Bijbelwetenschappen, (b) christendom in het Midden-Oosten en (c) systematische theologie. Het programma kan in één jaar voltijd (colleges van eind september tot mei, afronding van de scriptie in de zomer) of in twee jaar deeltijd worden gevolgd.

6. (vanaf 2015) DMin: Doctor of Ministry: Dit is een Engelstalige deeltijdopleiding van 3 tot 4 jaar, met name bedoeld voor mensen met al enkele jaren ervaring als predikant, aangeboden in samenwerking met Fuller Theological Seminary (een groot theologisch opleidingsinstituut in de Verenigde Staten), met twee keer per jaar een intensieve collegeweek en verder veel zelfstudie. Ter toelichting: de graad “DMin” staat in Amerika (en ook wel elders) voor een praktijkgerichte vervolgopleiding voor predikanten, in onderscheid van de graad “PhD” die de kroon is op een wetenschappelijke opleiding en als gelijkwaardig aan de Nederlandse doctorstitel wordt gezien.

Egyptische opleidingen en u

Bovenstaande informatie deel ik met u en jou om de volgende redenen:

1. Wat is wat en wat doe ik? In het verleden schreef ik op deze blog en in mijn nieuwsbrieven soms over de bacheloropleiding of de masteropleiding van het seminarie. Maar nu zijn het allemaal masteropleidingen geworden (behalve de DMin, maar die start pas in 2015) en zult u dus ook aan de nieuwe namen moeten wennen die ik gebruik om over mijn werk te vertellen. De belangrijkste verschillen op een rijtje:

  • Predikantsopleiding: deze heette (voltijd) Bachelor of Theology, maar is nu doorontwikkeld en vernieuwd tot: Master of Divinity (MDiv).
    Sinds voorjaar 2012 heb ik elk voorjaar een vak verzorgd in de predikantsopleiding. Omdat de studenten van de predikantsopleiding in hetzelfde gebouw wonen als ik en we meestal samen eten in de eetzaal (het restaurant), heb ik veel contact met de studenten uit de predikantsopleiding, ook als ze niet bij mij college lopen. Als lid van de commissie onderwijsvernieuwing ben ik—ik kan het moeilijk ontkennen—één van de breinen achter de ontwikkeling van het MDiv-programma, de nieuwe predikantsopleiding. Over de inhoudelijke ontwikkelingen en de visie daarachter hoop ik wellicht later een keer iets te schrijven: uiteraard gaat het om veel meer dan alleen een naamswijziging.
  • Deeltijdopleiding: dit waren twee opleidingen: deeltijd Bachelor of Theology en deeltijd Diploma (algemeen in Minya en Alexandrië, of met een specialisatie in Caïro); deze zijn nu samengevoegd, doorontwikkeld en vernieuwd tot Master of Arts in Theology (MAT).
    De afgelopen jaren heb ik zowel in Alexandrië (225 km ten noordwesten van Caïro) als in Minya (250 km ten zuiden van Caïro) een collegeserie verzorgd. In Caïro volgen de deeltijdstudenten veelal dezelfde colleges als de studenten van de predikantsopleiding en zodoende heb ik een deel van hen voorjaar 2012, 2013 en/of 2014 op college gehad. Als lid van de commissie onderwijsvernieuwing ben ik ook één van de hoofdrolspelers bij de ontwikkeling van het MAT-programma, de nieuwe deeltijdopleiding.
  • Vervolgopleiding: de theologische masteropleiding die men als vervolgopleiding kon doen heette tot dusverre voluit Master of Arts in Theological Studies (MATS), maar heet vanaf nu Master of Theology (ThM).
    In dit kleinschalige programma verzorg ik sinds zomer 2008 jaarlijks vier à vijf collegeseries op het gebied van de Bijbelwetenschappen en de systematische theologie en begeleid ik masterscripties. Qua onderwijs ligt hier dus duidelijk mijn hoofdtaak en naar verwachting zal dit de komende jaren ook zo blijven. Het curriculum van deze opleiding had ik de afgelopen jaren al met dr. Mark Nygard, de vorige “director of Graduate Studies,” al ontwikkeld, onder andere door enkele kernvakken te creëren die de Midden-oosterse “identiteit” van het programma benadrukken, door een voltijdvariant mogelijk te maken en door de studierichting systematische theologie toe te voegen. Komend jaar hoeft daarom slechts een enkele kleine wijziging door te worden gevoerd om het programma als ThM aan te bieden.

2. Studeren. Wie in Nederland of België een universitaire bacheloropleiding theologie heeft afgerond en/of al een masteropleiding theologie volgt, kan contact opnemen om te kijken of hij/zij (een deel van) onze Master of Theology (ThM) kan volgen. Voor wie in een Engelstalig programma in het Midden-Oosten theologie wil studeren, is dit ongetwijfeld één van de beste mogelijkheden! Als je de vakken die je hier in Caïro volgt als onderdeel van een master in Nederland wilt gebruiken, informeer dan ook gerust op je eigen universiteit/faculteit: wellicht kent men het Evangelical Theological Seminary in Cairo al (er zijn diverse contacten) en anders mag men gerust contact met ons opnemen voor oriënterend overleg. E-mails die specifiek betrekking hebben op het ThM-programma kunnen worden gestuurd naar thm@etsc.org. Algemene e-mails kunnen worden gericht aan etsc@etsc.org.

Verder kunnen de MAOL- en de DMin-programma’s interessant zijn: omdat deze slechts tweemaal per jaar een intensieve collegeweek hebben en verder vooral uit (begeleide) zelfstudie bestaan, hoeft men in principe ook slechts twee maal per jaar naar Caïro te komen om deze programma’s te kunnen volgen. E-mail voor meer info naar maol@etsc.org of dmin@etsc.org.

Denk ook aan anderen: misschien kent u Arabischtalige christenen die op zoek zijn naar een theologische opleiding in het Arabisch. Attendeert u hen dan op ons MAT– of MDiv-programma: misschien is dat precies wat zij zoeken (op dit moment zullen ze hiervoor dan wel naar Caïro [of Minya of Alexandrië] moeten komen: het zal nog wel enkele jaren duren voordat we het volledige MAT-programma online kunnen aanbieden). Het contactadres is: mat@etsc.org of mdiv@etsc.org (of voor algemene info: etsc@etsc.org).

En wellicht bent u in contact met predikanten en anderen uit andere delen van de wereld die graag naar Nederland, Europa of Noord-Amerika zouden komen om een theologische masteropleiding als vervolgstudie te doen, maar daar op dit moment net niet voldoende Engels voor beheersen. Voor ons ThM-programma hanteren wij ook een duidelijke ingangseis voor het Engels (een TOEFL score van 500 of gelijkwaardig), maar die ligt net iets lager dan in het westen gebruikelijk is (daar ligt de vereiste TOEFL score meestal tussen 550 en 600 of een equivalent daarvan). Internationale studenten met een TOEFL score van iets boven de 500 komen bij ons op college met Egyptische studenten die het Engels veelal op een vergelijkbaar niveau beheersen en krijgen in ons kleinschalige programma de aandacht die ze nodig hebben. Daarnaast is studeren in Egypte over het algemeen beduidend goedkoper dan studeren in het westen en is Egypte ook wel net zo’n interessant land voor theologiestudenten als menig westers land: het is “het tweede land van de Bijbel,” heeft een ongelooflijk rijke geschiedenis, is een belangrijke ontmoetingsplaats zowel tussen oosters- en westers christendom als tussen christendom en islam en staat voor allerlei uitdagingen die relatief meer vergelijkbaar zijn met de uitdagingen van andere niet-westerse landen dan met die van het westen. Kortom, kent u iemand voor wie ons Engelstalige ThM-programma wellicht geschikt is, laat hem of haar dan mailen naar thm@etsc.org.

3. Meeleven. Wellicht roept het bovenstaande bij u ook de vraag op hoe u mee kunt leven. Mocht u voorbede willen doen, bid dan bijvoorbeeld voor onze docenten en studenten: als er veel veranderingen in vrij korte tijd worden doorgevoerd dan levert dat niet alleen feitelijk veel werk op maar kost het ook tijd en energie om innerlijk naar de veranderingen toe te groeien. Bovendien zien we er naar uit dat de veranderingen niet alleen de studenten zelf ten goede komen maar ook de mensen onder wie zij na hun studie (en soms nu al) zullen dienen.

Mocht u denken aan financiële steun: zoals u als trouwe bloglezer waarschijnlijk wel weet wordt mijn werk aan het Evangelical Theological Seminary in Cairo door de GZB (een organisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland) mogelijk gemaakt. De GZB is op haar beurt afhankelijk van giften. Mocht u een financiële bijdrage willen leveren, klik dan hier.

P1420131

Binnenkort hoopt een student aan het seminarie af te studeren om in deze dorpsgemeente in het Nijldal predikant te worden.

P1280225

Twee studenten die eerder al een mastertitel (MATS) aan het seminarie behaalden en twee collega’s.

Maak een website of blog op WordPress.com