Ds. Marco Batenburg over geweld in het Oude Testament

ds Marco Batenburg

Zo versloeg Jozua heel het land, het Bergland, het Zuiderland, het Laagland en de hellingen, en al hun koningen. Hij liet geen overlevende over, ja, hij sloeg alles wat adem had met de ban, zoals de HEERE, de God van Israël, geboden had. (Jozua 10:40 HSV)

Sommige Bijbelgedeelten zijn moeilijk, niet omdat niet duidelijk is wat er staat, maar juist omdat het aan duidelijkheid niet lijkt te ontbreken: volgens het Bijbelboek Jozua roeiden Jozua en de zijnen hele volksstammen uit en dat op bevel van God. Het gaat niet alleen tegens ons moderne morele gevoel in, maar lijkt ook moeilijk te rijmen met wat het evangelie ons leert, namelijk dat we onze naasten moeten liefhebben, inclusief onze vijanden.

Uiteraard denken Bijbelgeleerden, theologen en predikanten ook over zulke moeilijke Bijbelgedeelten na. Zij kunnen zulke moeilijke Bijbelgedeelten niet opeens gemakkelijk maken, maar ze kunnen ze soms wel in een nieuw perspectief plaatsen. Zo werd zaterdag 23 november jl. in Amerika een bijeenkomst gehouden over genocide in het Oude Testament. Hier aan het Evangelical Theological Seminary in Cairo had zich een groep verzameld om de Amerikaanse bijeenkomst via een videoverbinding te volgen. Op Twitter heb ik die zaterdag ook een kort live-verslag gegeven. Ds. M.C. (Marco) Batenburg van de Sint-Jansgemeente in Gouda, die juist een preek aan het voorbereiden was over geweld in Jozua, reageerde op dit twitterverslag en daarop stuurde ik hem een e-mail. Inmiddels staat de preek van ds. Batenburg online (waarin hij ook een stukje citeert uit de email): “Geweldige of gewelddadige God?” Daarnaast wijst ds. Batenburg in een blogbericht ook op enkele publicaties in het Nederlands rond deze thematiek.

Voor de liefhebbers zij hierbij opgemerkt dat ik alweer een aantal jaar geleden een artikel heb geschreven over de uileggeschiedenis van het moeilijke vers Psalm 137:9 (“Welzalig is hij die uw kleine kinderen grijpen en tegen de rots verpletteren zal”), waar ds. Batenburg in zijn preek ook naar verwijst. Dit (Engelstalige) artikel is hier te lezen en downloaden.

Foto: ds. Marco Batenburg (van zijn twitteraccount).

Maak een website of blog op WordPress.com