Wat zeg je tegen internationale kandidaten voor een master theologie die niet de vereiste TOEFL score hebben?

Wie aan een theologische opleiding in het westen werkt, kent de teleurstelling: een veelbelovende internationale kandidaat heeft elders al een eerste theologische graad behaalt en meldt zich nu aan voor een masterprogramma, de financiën lijken te regelen, de communicatie in het Engels verloopt zonder al te grote problemen, maar de TOEFL score voor het Engels valt toch net te laag uit: het is niet de vereiste 575 punten op de paper-based test of de vereiste 90 punten op de internet-based test.  Met pijn in het hart moet je tegen de kandidaat zeggen: “Blijf maar thuis, we kunnen je zo niet toelaten.”

Maar is dat echt wat je moet zeggen? Waarom zeg je niet: “Helaas kunnen we je zo niet toelaten, maar we kun je wel wijzen op een prachtig alternatief: in Caïro kun je aan één van de meest gerenomeerde theologische instituten van het Midden-Oosten aan een masteropleiding beginnen als je een TOEFL score hebt van 500 punten op de paper-based test of 61 punten op de internet-based test.”

Zomaar een paar voordelen van masterstudie aan het Evangelical Theological Seminary in Cairo op een rijtje:

1.  Drie specialisatierichtingen. Studenten specialiseren zich in één van de volgende drie vakgebieden:

 • Bijbelwetenschappen;
 • Christendom in het Midden-Oosten;
 • Systematische theologie.

2.  Eén kernprogramma. Naast de specialisatievakken is er een uitgekiende groep van kernvakken die door alle studenten samen worden gevolgd, maar waarbinnen ze wel hun eigen accenten kunnen leggen:

 • Oude Midden-Oosterse bronteksten: Context en receptie van Genesis 1–11;
 • Geschiedenis van theologie en exegese in het Midden-Oosten;
 • Constructieve theologie in de context van het Midden-Oosten;
 • Principes en methoden van onderzoek;
 • Research seminar Bijbel, geschiedenis en theologie.

3.  The place to be. Egypte heeft als land ongelofelijk veel te bieden, juist voor wie geïnteresseerd is in theologie en godsdienst:

 • Het is het tweede land van de Bijbel;
 • Het heeft een enorme hoeveelheid faraoonse, christelijke en islamitische monumenten;
 • Het heeft eeuwenlange ervaring met het samenleven van moslims en christenen en de uitdagingen die dit met zich mee kan brengen;
 • Het was één van de centra van het Vroege Christendom, kent een rijke koptische kerkgeschiedenis en is een belangrijke ontmoetingsplaats tussen de orthodoxe, katholieke en protestantse hoofdstromen van het christendom.
 • Sinds de revolutie van 2011 staat het land weer volop op de kaart van de wereldgeschiedenis.

4. Een rustige, veilige omgeving. Het seminarie staat in een rustige buurt in Caïro en biedt studenten accommodatie op de campus zelf zodat ze veilig binnen kunnen blijven op een dag dat er bijvoorbeeld elders in de stad een grote demonstratie wordt verwacht.

5. Betaalbaar. Studeren aan het seminarie is niet gratis, maar het collegegeld is veel lager dan bijvoorbeeld het Nederlandse tarief voor niet-Europese studenten. Bovendien zijn de kosten voor levensonderheid in Egypte beduidend lager dan in West-Europa. Vanuit veel landen zijn vliegtickets naar Caïro ook goedkoper dan vliegtickets naar bijvoorbeeld Schiphol.

6. Contextuele kwaliteit. De docenten die in het masterprogramma college geven, zijn in het westen gepromoveerd, maar zijn gewend college te geven aan niet-westerse studenten voor wie het Engels een tweede taal is. In een kleinschalige, persoonlijke setting is er aandacht voor de context en kwaliteiten van elke student en voor zijn/haar behoefte aan verdere theologische en wetenschappelijke vorming. Hierbij wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijk eindniveau, dat de student vooral tot uitdrukking brengt in een masterscriptie die aan de nodige kwaliteitscriteria moet voldoen.

7. Succesvol. Alumni van de masteropleiding (die nu zo’n dertien jaar bestaat) zijn op plaatsen terechtgekomen waar zij de verworven kennis en vaardigheden en ontwikkeling nuttig gebruiken: als voltijd- of deeltijddocenten aan theologische opleidingen in o.a. Egypte, Sudan en de Verenigde Staten, als deskundigen in Bijbelprogramma’s die via de sateliet in de Arabische wereld worden uitgezonden, als hoofd van een theologische bibliotheek, als verdieping voor het predikantschap of ander christelijk werk, als voorzitter van het seminariebestuur, etc. Na de masteropleiding in Caïro zijn mensen ook toegelaten tot vervolgopleidingen aan de meest gerenommeerde theologische instellingen in de Verenigde Staten zoals Princeton Theological Seminary en Yale University en één doet momenteel promotieonderzoek aan een Duitse universiteit.

Kortom, kom je in aanraking met een veelbelovende internationale kandidaat voor een theologische masteropleiding die net niet de vereiste TOEFL score heeft om in bijvoorbeeld Nederland of België te kunnen worden toegelaten, stuur zo’n persoon dan niet met lege handen naar huis, maar wijs op een mogelijkheid die misschien nog wel veel beter zijn of haar situatie past: een theologische masteropleiding in Caïro.

Meer informatie:

Of stuur een email:

PS 1: Voor de duidelijkheid: mensen met een heel hoge TOEFL score zijn natuurlijk hier ook welkom in Caïro. Studenten in een Nederlandse predikantsopleiding kunnen bijvoorbeeld onderzoeken of zij een semester hier in Caïro kunnen studeren om zo nader kennis te maken met christenen, kerk, godsdienst en theologie in het Midden-Oosten.

PS 2: Dit blogbericht is niet een officieel bericht van het seminarie. Er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend.

Bibliotheek Library Center for Middle Eastern Christianity CMEC Evangelical Theological Seminary in Cairo ETSC P1470158

Bibliotheek van het Center for Middle Eastern Christianity aan het Evangelical Theological Seminary in Cairo.

Maak een website of blog op WordPress.com