GZB predikantenochtend: Adat, ver weg en dichtbij?

IMG_0350

“Een cultuur hebben is een taak/opdracht van God.” Dat stelt de geloofsbelijdenis van de Torajakerk in Indonesië, voortgekomen uit het werk van GZB, een organisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Vanmorgen zijn Nederlandse en Indonesische predikanten samen in Woudenberg om na te denken over “Adat, wer weg en dichtbij?” Inleiders zijn ds. Daniel Rori en dr. Henk Vreekamp.

IMG_0346

Ds. Rori stelt onder andere: “Wie gelooft in Jezus Christus is verplicht iedere adat te onderzoeken of die overeenkomt met de wil van God.” “Feitelijk houdt de Torajakerk er een positieve houding op na ten opzichte van de cultuur en de adat. Het is niet mogelijk dat wij het Evangelie genieten zonder cultuur. Het voornaamste probleem is dat velen de verborgen betekenis van eeuwenoude gewoonten kennen. De Torajakerk maakt hier nu studie van, om de waarde/betekenis van het Evangelie te begrijpen voor elk symbool en elke gewoonte die er is, om zo ook te leren genieten van het Evangelie in de cultuur.”

IMG_0349

Dr. Vreekamp vertelt dat hij de achterkleinzoon is van een tovenaar die witte muizen kon toveren maar tegelijk lid was van de hervormde kerk. Als zendingspredikant bracht hij zelf niet het evangelie aan de mensen naar wie hij was uitgezonden, omdat hij predikant was voor het gesprek met Israël, niet om onder joden te evangeliseren. Door het gesprek met Israël en kennis van de God van Israël heeft hij zijn eigen heidense wortels onder ogen leren zien. Toraja en Nederland hebben een vergelijkbare geschiedenis doorgemaakt: in Nederland duurde deze duizenden jaren, in Toraja tot dusverre ongeveer een eeuw. Er zijn ook verschillen: voordat in Nederland het protestantisme kwam, was er eeuwenlang Rooms-katholicisme; bovendien: in Nederland waren er eeuwenlang de synagoges naast de kerken, in Toraja niet. Een overeenkomst is bijvoorbeeld: zoals Bonifatius in Nederland werd vermoord, zo werd Van den Loosdrecht vermoord in Toraja. In het geval van Van den Loosdrecht speelde hierbij mogelijk ook een politieke factor, in het geval van Bonifatius is dit wel zeker: hij vertegenwoordige het gezag van de paus van Rome en zou daarmee de Friezen hun vrijheid ontnemen.

IMG_0357

IMG_0352

Maak een website of blog op WordPress.com