“Je vijanden liefhebben” – omdat Hij die het zei dat zelf deed

Op Facebook overlas ik de volgende gedachtenwisseling.

Een aankomend Egyptisch predikant die stage loopt in een dorp waar één van zijn gemeenteleden is gedood en een andere kerk in brand is gestoken schrijft:

Wie in staat is dit woord nu te leven, moet het me zeggen, maar mijn gevoelens zijn nu werkelijk anders: “Heb uw vijanden lief; zegen hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u haten; en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen” (Mattheüs 5:44).

Een medestudent van hem reageert:

Jij bent niet de enige wiens gevoelens nu anders zijn…

Een ander zegt echter:

Wij moeten dit leven, dominee, dat is de proefsom voor het geloof.

En een volgende merkt op:

Uit onszelf kunnen we het niet; God zal het in ons doen.

Een oudere man zegt:

Natuurlijk is het moeilijk. Voor jou, maar ook voor mij. Maar Hij die dit woord sprak, deed het zelf.

Maak een website of blog op WordPress.com