Protestantse Kerk in Nederland roept op tot gebed voor Egypte

foto Egypte via Kerk in Actie large

De Protestantse Kerk in Nederland, Kerk in Actie en GZB roepen op tot gebed voor Egypte. Voor wie naar woorden zoekt heeft Kerk in Actie dit voorbeeldgebed gepubliceerd:

Heer,

We bidden vandaag voor Egypte. Zo veel bloed dat vloeit, zoveel haat, zoveel geweld en frustratie. We zien dat onschuldigen worden getroffen. Ook kerken en christenen worden geraakt, en soms heel zwaar getroffen. De menselijke maat is weg en het lijkt alleen te verergeren. Weest u met Egypte, en ook met de kerken en christenen daar. Geeft u hen zicht op vrede, recht en welzijn voor allen in Egypte. Zegen hun pogen om open en eerlijk deel te zijn van de Egyptische samenleving, met gelijke rechten.

In de conflicten in Egypte gaat het om een belangenstrijd tussen groepen in de Egyptische samenleving. Maar de crisis in Egypte staat niet los van het verbale geweld tussen Moslims, christenen en seculaire mensen, dat onze hele wereld teistert. Het staat niet los van de politieke en economische belangen van tal van landen – waaronder Nederland. Wij zijn deel van het probleem. Geef ons daarom inzicht in hoe wij de naaste kunnen zijn van de slachtoffers in dit conflict, en broeder en zuster voor christenen die in deze situatie leven.

Dank U dat U mensen niet alleen laat in hun ellende, maar hen wereldwijd broeders en zusters geeft, die in Uw naam hen én elkaar mogen steunen.

Amen

De Protestantse Kerk in Nederland schrijft vandaag (16 augustus 2013):

De Protestantse Kerk roept op om in gebed naast onze broeders en zusters in Egypte te staan, door met hen mee te bidden voor hun samenleving en hun gemeenschap, zowel in kerkdiensten als in persoonlijk gebed.

Daarnaast heeft Arjan Plaisier een brief geschreven aan Bisschop Arseny van de Koptisch Orthodoxe Kerk in Nederland. “Het zal u diep raken dat leden van de Koptische kerk, waar u een deel van uitmaakt, bitter lijden en dat kerkgebouwen worden beschadigd of zelfs vernietigd. Wij willen door dit schrijven ons medeleven met u tonen. Wij beseffen dat u op deze wijze het kruis van Christus te dragen krijgt en bidden u daarin toe dat de Heer u mag vasthouden, troosten en beschermen.”

Situatie in Egypte

Na enorme demonstraties tegen zijn beleid werd de President van Egypte, lid van de Moslimbroederschap, begin juli 2013 afgezet door het Egyptische leger. Op diverse plaatsen in het land hebben leden van de Moslim Broederschap zich heftig verzet tegen deze maatregel. Ahmed El-Tayeb, het hoofd van de prestigieuze Al Azhar universiteit (een wereldwijde autoriteit op het terrein van Islamitisch recht) en de Koptisch Orthodoxe Paus Tawadros, waren zichtbaar aanwezig, toen het gedwongen aftreden van President Morsi werd bekend gemaakt. Moslim Broeders waren hier heel boos over.

De situatie in Egypte is deze week (midden augustus 2013) sterk verslechterd. De Egyptische politie en het  leger hebben met geweld een einde gemaakt aan grootschalige protestacties door de Broederschap (sit-ins en bezettingen). Daarbij zijn vele doden gevallen. Daarnaast zijn er ook clashes tussen aanhangers van de broederschap en anderen. Zorgwekkend is dat in sommige plaatsen de frustratie van de broederschap wordt vertaald in agressie tegen kerken en christelijke organisaties. Voorlopig betreft het vooral gebouwen, maar dat kan veranderen.  Diverse lijsten met gebouwen die zijn  aangevallen, circuleren op het internet.

Moslim-Christen relaties

Dhr. Kees Hulsman houdt zich via het onderzoek- en documentatie Centrum voor Arab-West Understanding (CAWU) in Cairo al jaren bezig met Moslim-Christen relaties in Egypte. Kerk in Actie steunt dat centrum. Kees Hulsman roept ons op om voorzichtig te zijn met deze lijsten. Vaak is niet duidelijk om welke intensiteit het gaat. Sommige kerken lijken volledig in de as gelegd, andere gebouwen hebben slechts geringe schade opgelopen. Bovendien is niet altijd duidelijk of de achtergrond van het geweld ligt in de politieke tegenstellingen of in lokale vetes en belangenconflicten. Ook is lang niet altijd duidelijk wie er achter zit.

Feije Duim, medewerker Midden-Oosten Kerk in Actie: “De ruimte en waardering voor christenen en kerken in Egypte is heel anders dan de situatie van christenen en kerken in Syrië. De twee situaties zijn niet zo maar te vergelijken. Laten we ons hoeden voor al te simpele conclusies, oplossingen en oordelen, en vooral ons oor te luister leggen naar wat onze Egyptische partners er over zeggen.

We houden over de situatie contact met de Koptisch Orthodoxe Kerk, de Evangelisch Presbyteriaanse Kerk (Synode van de Nijl, de EPC) en met het Egyptische Bijbelgenootschap. Leest u de brieven mee, die we aan hen schreven. We beloven hen in onze kerken te bidden voor Egypte en in het bijzonder voor de kerken en Christenen daar.

Laten we onze ogen open houden en ons niet laten verleiden tot ongenuanceerde reacties, maar reageren in de geest van Christus: wel overwogen, met een open geest naar allen en met open armen naar ieder die streeft naar een samenleving waarin plaats is voor allen. De verleiding is groot om – teleurgesteld in de Arabische lente – een andere kant op te kijken, of om ons alleen te willen bekommeren om geloofsgenoten. Maar de Egyptische kerken willen er juist zijn voor heel hun samenleving. ‘Wij wonen hier, wij horen bij dit land’, zeggen kerken uit het Midden Oosten: ‘wij zijn van belang voor de toekomst van deze regio’. Maar ook: ‘Wij waren onderdanen, en we werden burgers. Dat gaat niet zonder moeite’.

Meer weten?

Kerk in Actie en de GZB proberen in dit alles naast de partners in Egypte te staan. Wie geïnteresseerd is, kan meelezen op wjdw.nl, de weblog van Willem-Jan de Wit die via de GZB is uitgezonden naar Caïro als docent aan de theologische hogeschool van de presbyteriaanse kerk (ETSC). Kerk in Actie beveelt ook de informatie van CAWU aan. Deze informatie is te vinden op http://www.arabwestreport.info.

De GZB schrijft vandaag (16 augustus 2013) onder andere:

Uw gebed gevraagd voor onze broeders en zusters in Egypte

De GZB maakt zich ernstig zorgen over de huidige ontwikkelingen in Egypte. Ook christenen zijn doelwit van het geweld geworden. Tientallen kerken zijn verwoest en ook enkele christelijke boekwinkels.

(…) [De GZB heeft] goede contacten met verschillende kerken en christelijke organisaties. Een van die organisaties is het Bijbelgenootschap. Zij zijn al meer dan 100 jaar actief in Egypte en afgelopen week waren zij voor het eerst slachtoffer van het geweld. In Assiut & Minia, twee grootste steden in het zuiden, zijn boekwinkels van het Bijbelgenootschap in brand gestoken. Gelukkig is daarbij niemand gewond geraakt.

Willem-Jan de Wit is door de GZB uitgezonden naar Caïro waar hij werkt als docent aan de theologische hogeschool van de Presbyteriaanse Kerk (ETSC). Hij doet regelmatig verslag van de huidige ontwikkelingen, zie wjdw.nl.

Kerk in Actie heeft op brieven verstuurd naar verschillende Egyptische partnerkerken en organisaties en daarop enkele reacties gekregen, bijvoorbeeld deze van de koptisch-orthodoxe bisschop Youannes:

Grace & peace,

My cordial greetings , hoping that you are in good health and doing very well.

I would like to thank you very much for your deep concern and true Christian love.

The situation in Egypt is so terrible , nevertheless we were anticipating what was happened
yesterday as we know very well who are Muslim Brotherhood group.

The victims from the policemen & the moderate Muslims are more & more than the victims from the Copts .

I do hope that peace & security will return to Egypt within some weeks.

My profound appreciation.

May GOD bless you richly.

Bishop YOUANNES

En deze van de presbyteriaanse Shaher Luka:

Our beloved partners,

Thank you for following up the news about what is happening in our country.

Please continue praying for us and for our country that currently falls under the pressure of
violence from the side of Muslim Brotherhoods either by burning churches so they
cause sectarian strife , or by burning governmental facilities and causing national economy
collapse.

We are declaring to all the nations that We stand in solidarity with all the Egyptian people and we pray that God opens the minds of those who hear and see what’s happening in our country, to understand the facts behind the situation in Egypt from schemes, planned whether from inside or outside, to turn Egypt into a country with no country.

Keep praying

Shaher Luka

En deze van de ds. Refat Fathy, de algemeen secretaris van de presbyteriaanse kerk in Egypte (de “Synode van de Nijl”), verzonden aan de GZB:

August 14, 2013, was a day of extreme anxiety for Egypt, when the Security Forces broke up the sit-ins at Raba’a El Adaweya and Nahda Squares. These were not peaceful sit-ins. Rather they were a threat to the stability of the country and disrupted people’s lives. These sit-ins included armed banditry that terrorized citizens, and showed contempt for the law, and defied the authority of the state. No government can tolerate such situation.

Over the past six weeks, the interim Egyptian government had tried repeatedly to achieve a peaceful political solution to the impasse with the Muslim Brotherhood, but to no avail. In addition, the international community’s efforts to mediate a compromise with the Islamist group also failed, as their leadership insisted to impose its will on the nation.

For this reason, a majority of the Egyptian people demanded the closure of these protest camps and combating this movement that adopts violence and terrorism. Although those in the protest camps represent no more than 5% of the Egyptian people, this minority nevertheless tried to impose its will by force on the rest of the population, without having the political experience or expertise.

Dismantling these sit-ins resulted in the death of several policemen and protesters alike, and was followed by attacks on several government and security institutions, and attacks on nearly twenty churches of different Christian denominations, some of which were burned completely. In addition, a large number of property owned by Christians were destroyed.

We as Christians reject violence of all its forms, and regret the suffering experienced by all Egyptians in these events. Along with all Egyptians, we have lost the sense of security, but we never doubt the presence of God with us. In the midst of these difficult circumstances, I would like leave with you a few observations:

First, we trust completely in God’s full sovereignty, and that he directs all things according to his will which is good and acceptable and perfect.

Secondly, we believe that the best that can be done in these circumstances is lifting up prayers and petitions to the Lord.

Thirdly, grounded in faith, the Church cannot respond to violence with violence, or repay terrorism with terrorism. Rather, the Church yields this responsibility to the State which is able to do so. And, in fact this is what actually happened today – as the Church did not respond to acts of terror and destruction against it.

Fourthly, when evil and violence abound, the Church must intensify its efforts for peacemaking and reconciliation, and emphasizes its message for dialogue and renouncing violence.

Fifthly, the Church is not buildings and bricks; but it is the people of God who must testify about God with energy and clarity. Though some church facilities have been destroyed, still these congregations remain alive and vibrant, fulfilling their purpose to the fullest.

Sixthly, these elements that espouse violence in the Egyptian society do not believe in the transition to democracy, or acceptance of the other, or community dialogue. On the contrary, they seek to control the government, by mixing religion and politics, and exploiting the religious sentiments of ordinary people. For this reason, this Islamist movement opposed all state institutions (the army, police, judiciary, media, Al-Azhar), and neglected the people’s demand and needs, and appointed its supporters in national leadership positions.

Seventhly, we ask our partners and friends everywhere to understand the situation in Egypt; to support our country in every way possible; and to stand with our nation as it takes steps on the right track.

With sincere regards and appreciation,

Rev. Refat Fathy
Secretary-General,
Evangelical Presbyterian Church – Egypt
Synod of the Nile

Gad al-Sayed church burnt Abou Hilal Minya 2

Verbrand interieur protestantse kerk in Gad al-Sayed, Abou Hilal, Minya. Bron: Facebook-account Maro Magdy

Maak een website of blog op WordPress.com