De Arabische zomer is aangebroken

De Westerse media wekken bij mij de indruk dat de situatie in Egypte er beroerder voorstaat dan ooit. De Egyptenaren die ik hier zelf in Egypte ontmoet, wekken echter meest een veel optimistischer indruk.

Westerse media wekken de indruk dat de Egyptische revolutie een U-bocht heeft gemaakt, dat men weer terug bij af is, bij het Egypte van de tijd van Mubarak vol dictatuur en corruptie. Veel Egyptenaren zien het denk ik echter anders: vorig jaar bij de presidentsverkiezingen kwam Egypte op een T-splitsing en werd helaas de verkeerde richting gekozen—nu is men niet terug bij het begin van voor 2011, maar staat men terug op de driesprong van voorjaar 2012 klaar om dit keer de goede afslag te nemen en stappen in die richting zijn zelfs al gezet.

De Arabische lente leek door de verwarring en het menigerlei geweld dat erop volgde en zeker door het teleurstellende bewind van Morsi en de constitutiecrisis al meer in een Arabische winter te veranderen, maar nu is na twee-en-een-half jaar dan toch de Arabische zomer aangebroken. Er is nu een onpartijdige interimpresident, een bij het volk geliefde legerleider en de verhoudingen tussen de meeste moslims en de christenen zijn beter dan ooit: samen weten zij zich Egyptenaren.

Natuurlijk is niet elke zomerdag even mooi, er hangen wolken aan de hemel en soms bliksemt en dondert het (het ware werkelijk te wensen dat die geweld uitlokkende pro-Morsi-demonstranten eindelijk eens uit eigener beweging naar huis gingen en anders moet het leger toch maar optreden zodat de buurtbewoners weer fatsoenlijk hun huizen in en uit kunnen gaan en de gewone burger zich weer veilig op straat voelt), maar dat neemt niet weg dat Egypte in principe nu wel op het goede pad is en wat dat betreft er beter voorstaat dan ooit, zowel de jaren voor als sinds de revolutie.

Naar de tijd van Mubarak wil men niet terug en gaat men niet terug: daarvoor is het volk inmiddels veel te mondig en politiek bewust geworden—het weet waar de pleinen zijn. En een nieuwe Morsi zal er niet komen—het islamisme is als incompetent, leugenachtig en soms zelfs staatsgevaarlijk ontmaskerd. Wie dan wel de nieuwe president zal worden—oké, dat is een goede open vraag, waarop de toekomst het antwoord zal leren.

Naïef? Al te zonnig? Blind voor onrecht, onschuldig bloed en nieuwe dictatuur? Of juist blikverhelderend tegenover alle Westerse zwartkijkerij?

– – –

Waar ik zelf sta? Er is zoveel desinformatie in omloop dat het vrijwel onmogelijk is om zeker te weten wat er werkelijk gaande is—je kunt jezelf eigenlijk alleen een heldere mening vormen door je af te sluiten voor berichten die daar niet in passen. Ik denk dat moslimbroeders terecht aanvoelen dat hun toekomst in Egypte somber is, moeilijker nog dan in de tijd van Mubarak. Wanneer ik christenen met een zeker gemak hoor spreken over het gebruik van geweld door het leger om moslimbroederdemonstraties uiteen te jagen en dergelijke zaken meer, probeer ik hen te herinneren aan het Bijbelse gebod zelfs de vijanden lief te hebben. Ik weet dat ik als buitenlander daarbij makkelijk praten heb: de moslimbroeders zijn niet mijn vijanden want ik heb nooit mijn eigen levensruimte bedreigd gevoeld door Morsi en de moslimbroederschap en in persoonlijke ontmoetingen zijn ze naar mij altijd vriendelijk en voorkomend geweest. Maar als je ze als Egyptenaar wel als vijanden ervaart, dan is, zoals een student pas zei, het gebod vijanden lief te hebben meteen het zwaarste gebod: niet om er een mooie preek over te houden of om er over te schrijven, maar wel om er echt naar te leven. Tegelijk, veel Egyptenaren ervoeren het regime van Morsi als een steeds donker wordender tunnel en zien nu weer licht en voelen dat ze nu beter af zijn. Met alle mitsen en maren, vraagtekens en kritische vragen, zou ik dan toch ook niet blij zijn met de blijden?