Collecteren voor de GZB

Mijn werk als seminariedocent hier in Egypte wordt mogelijk gemaakt door de GZB. De GZB ontvangt zelf onder andere geld van kerkelijke gemeenten. Zo vermeldt het aprilnummer van het Noorderlicht, het wijkblad van de Noorderkerkgemeente in Amsterdam, maar liefst twee collectes voor de GZB om zo mijn werk mogelijk te maken.

P1000933s

Zondag 3 februari werd in de Noorderkerk zelf gecollecteerd voor de GZB en werd het mooie bedrag van €293,25 ingezameld, hetgeen deels ten goede komt aan mijn werk en deels aan het werk van anderen die via de GZB zijn uitgezonden.

Zondag 17 februari werd bij Kerk in Hebron (de missionaire dochtergemeente van de Noorderkerkgemeente in de Spaarndammerbuurt) €35,55 bijeengebracht: voor deze relatief kleine gemeenschap een heel mooi bedrag.

Ieder hartelijk dank die voor deze collectes gegeven heeft (en natuurlijk ook aan alle anderen in Nederland die op één of andere wijze het werk van de GZB steunen). Ik mag er wel aan toevoegen dat ik weet dat zowel in de Noorderkerkgemeente als in de Hebrongemeente niet alleen geld voor mijn werk wordt ingezameld, maar ook voor mij en het werk hier en de kerk in Egypte wordt gebeden.

IMG_0026

Mocht u zelf ook graag een gift naar de GZB overmaken, klikt u dan hier.

Maak een website of blog op WordPress.com