Studiehandleidingen en straatgevechten

Rond het presidentiële paleis in de Caïreense wijk Heliopolis wordt weer gevochten, zo melden diverse ooggetuigen op Twitter. Vanwege de aanhoudende onrust in het land is de cultuurtrip van onze studenten naar Luxor en Aswan die voor deze dagen gepland stond geschrapt.

Om toch een uitstapje te hebben ben ik net met een groep studenten naar de Marwa gegaan om sap te drinken en vervolgens hebben we een blokje omgelopen. Hoewel er een algemeen gevoel van onbehagen is over de stand van het land is bij ons in de wijk alles rustig en vormen de schermutselingen in Heliopolis zelfs niet het gesprek van de dag.

Overdag heb ik vandaag toch vooral achter de computer gezeten om de studiehandleiding (“syllabus” in de Engelse zin van het woord) voor de “Bible, History, and Theology Research Seminar” te (her)schrijven: dit is een vak in de masteropleiding waarbij elke student zelf een onderwerp kiest en daarover een reeks presentaties verzorgt en uiteindelijk een artikel schrijft, mede ter voorbereiding op het schrijven van de scriptie volgend jaar.

Gisteren heb ik de studiehandleiding geschreven voor “God in the Religion of Israel and in the Hebrew Bible,” een specialisatievak dat één masterstudent de komende maanden in de vorm van begeleide zelfstudie hoopt te volgen. De student moet onder andere twee lange artikelen lezen uit de vorig jaar verschenen Dictionary of the Old Testament Prophets, waarvan mijn ouders mij een exemplaar toestuurden dat—hetgeen best bijzonder mag heten—daadwerkelijk is aangekomen.

Eerder deze week heb ik literatuur verzameld voor de collegeserie pneumatologie (de leer van de Heilige Geest) die ik de komende maanden als keuzevak voor derde- en vierdejaarsstudenten in de predikantsopleiding hoop te verzorgen. Om praktische redenen moet ik me beperken tot literatuur die zowel in het Engels als in het Arabisch beschikbaar is (zodat zowel de studenten als ik zelf het kan lezen) en dan is de keus niet zo groot. Het hoofdstuk over de Heilige Geest in Magnalia Dei (= Our Reasonable Faith = Bayna al-‘aql w-al-iemèn) van Herman Bavinck is nog steeds lezenswaardig, maar toch ook wat gedateerd en niet direct geschreven als studietekst die je voor een tentamen op zou geven. Michael Green’s I Believe in the Holy Spirit is in het Arabisch beschikbaar, maar onze studenten worden geacht wel iets steviger kost aan te kunnen dan dat. Het hoofdstuk over de Heilige Geest in The Trinitarian Faith van Thomas F. Torrance is daarentegen wel erg pittig voor ze: zelfs als ze door de Arabische vertaling heenkomen voor het tentamen blijft de vraag wat uiteindelijk van zo’n boek beklijft. Gelukkig is de Bijbel zelf in vele talen en vertalingen beschikbaar zodat ik de studenten enkele keren als huiswerk de opdracht kan geven om zelf eens grondig naar enkele Bijbelgedeelten te kijken, waarover we op college dan verder theologisch over kunnen nadenken, te beginnen bijvoorbeeld met teksten over de Geest van God in het leven van richter Simson en koning Saul. Misschien ontdekken we zo nog verrassende lijnen naar de huidige situatie in Egypte.