Burgeroorlog tussen medeburgers?

Mohamed el-Baradei, tot 2009 voorzitter van het Internationale Atoomenergie Agentschap en één van de liberale leiders in Egypte, heeft volgens twitter op televisie gezegd dat de huidige situatie in Egypte tot een burgeroorlog zou kunnen leiden en ook de 6 april-beweging heeft hiervoor gewaarschuwd. Je zou dan een strijd krijgen van weldenkende liberalen en onschuldige christenen tegen onbetrouwbare moslimbroeders en nog engere salafisten of, als je aan de andere kant staat, van ware moslims tegen ongelovigen en afvalligen.

Concreet betekent het dat de notenverkoper die dinsdag tegen Morsi heeft gedemonstreerd—in zijn ogen glanst nog de geestdrift—en de broodverkoper die zaterdag voor Morsi gaat demonstreren—vrolijk trots: ”ik ben een moslimbroeder”—elkaar af moeten slachten en dat de halfhartige sapschenker die meent dat het ten tijde van Mubarak beter was maar nu toch Morsi accepteert—”Egyptenaren weten niet om te gaan met vrijheid”—echt partij zal moeten kiezen.

Tot opluchting aan beide zijden is besloten dat de demonstraties voor de president zaterdag niet op het Tahrirplein worden gehouden omdat daar nog demonstranten bivakkeren die tegen de president en zijn besluiten zijn—zo worden onnodige confrontaties voorkomen en blijven Syrische taferelen ver weg. Tegelijk hoop ik dat de jongens van de noten, de sap en het brood elkaar wel tegen het lijf blijven lopen om, ondanks politieke meningsverschillen en uiteenlopende interpretaties van de islam, als het er op aankomt samen “nee” te zeggen tegen doorgeslagen tweespalt tussen medeburgers.

Maak een website of blog op WordPress.com