Vernieuwing theologisch onderwijs

Terwijl in Nederland het proefschrift van dr. Robert Doornenbal over missionair leiderschap en de opleiding daartoe de nodige aandacht trekt, hebben wij hier op het Evangelical Theological Seminary in Cairo deze week ook nagedacht over onderwijsvernieuwing, zowel wat betreft de opzet van het programma als geheel als wat betreft leerdoelen en werkvormen van afzonderlijke vakken, in de vorm van een vierdaagse cursus/seminar verzorgd door de bevlogen theologisch onderwijs-specialist dr. Perry Shaw van het Arab Baptist Theological Seminary in Libanon.

Op mijn Engelstalige weblog heb ik naar aanleiding hiervan twee blog posts geschreven, die slechts op twee relatief kleine punten ingaan van alles wat aan de orde is geweest:

Hopelijk vind ik de tijd om op nog meer punten in te gaan en zo de bezinning zowel in Egypte als in Nederland en voor mijzelf te stimuleren.

Maak een website of blog op WordPress.com