Als een land in opstand komt …

Spreuken 28:2 luidt in de Statenvertaling:

Om de overtreding des lands zijn deszelfs vorsten vele; maar om verstandige en wetende mensen zal insgelijks verlenging wezen.

Het is niet zo gemakkelijk te begrijpen wat deze woorden precies betekenen en dat ligt niet zozeer aan het oude Nederlands als wel aan de Hebreeuwse grondtekst waarvan de betekenis moeilijk eenduidig te vatten is. De Nieuwe Bijbelvertaling doet echter een mooie poging om er een zinvolle spreuk van te maken:

Als een land in opstand komt, werpen velen zich op als leider,
slechts iemand met kennis en inzicht zorgt voor blijvende rust.

Gezien de telkens weerkerende onrust in Egypte sinds de volksopstand van verleden jaar, is het te hopen dat zo’n wijze leider hier daadwerkelijk wordt gevonden.

Maak een website of blog op WordPress.com