Uit alle natie en geslachten en volken en talen (slot)

Onderstaande blog is het vervolg van Uit alle natie en geslachten en volken en talen (1), Uit alle natie en geslachten en volken en talen (2) en Uit alle natie en geslachten en volken en talen (3).

De laatste lezing die ik vrijdag 16 maart 2012 in de St. Jozefkerk op Zamalek bijwoon gaat over het beest, de hoer en het lam in Openbaring en over sociale gerechtigheid. Ds. Ashraf Hanna, één van de predikanten van een bekende protestantse kerk in Cairo, was waarschijnlijk gevraagd het thema sociale gerechtigheid vanuit Openbaring te behandelen, maar hij gebruikt de schrikbeelden van Openbaring alleen om te laten zien wat systeemkwaad (systemic evil) is en schakelt dan over op een standaardpowerpointpresentatie om het thema sociale gerechtigheid in te leiden aan de hand van een keur van citaten waarvan enkele inderdaad de moeite van het citeren waard zijn:

  • Medea Benjamin: “Social justice means moving towards a society where all hungry are fed, all sick are cared for, the environment is treasured, and we treat each other with love and compassion.”
  • St Francis of Assissi: “Preach the Gospel, if necessary by words.”
  • Albert Einstein: “Only a life lived for others is a life worthwhile.”
  • Greg Laurie: “Jesus did not say that the whole world should go to church. Essentially he said that the church should go out to the whole world.”
  • Moeder Teresa: “Do not wait for leaders; do it alone, person to person.”
  • Moeder Teresa: “When a poor person dies of hunger, it has not happened because God did not take care of him or her. It has happened because neither you nor I wanted to give that person what he or shee needed.”
  • Ghandi: “Live like Jesus lived and people will listen.”
  • Desmond Tutu: als je in geval van ongerechtigheid zegt “neutraal” te zijn, heb je voor de oppressor gekozen. Als een olifant zijn poot op de staart van een muis heeft gezet, en je zegt: “ik ben neutraal”, dan zal de muis je neutraliteit niet herkennen.
  • Albert Einstein: “I wish to do something Great and Wonderful but I must start by doing little things like they were Great and Wonderful.”

Ds. Ashraf heeft ook zelf een praktisch advies voor het leven in de onzekere omstandigheden van Egypte na de revolutie: “Ook al is het voor jezelf misschien gemakkelijk om al boodschappen bij Spinney’s [een hypermarkt] te halen, koop ze bij verschillende winkeliers, want anders is er wellicht één die die dag helemaal geen inkomen heeft.” Overigens is zijn verhaal zeker niet hyperhorizontaal. Hij benadrukt dat gelovigen hun thuis in de hemel hebben en dat we hier op aarde slechts vreemdelingen en bijwoners zijn. Toen hij zich eens zorgen maakte over het feit dat zijn vrouw niet genoeg inkomen heeft om voor de kinderen te zorgen als hij zou sterven, realiseerde hij zich: “God bracht deze kinderen op de wereld; Hij zal voor hen zorgen, als ik word thuisgehaald.” Hij roept ook op om te evangeliseren, “niet om zelf punten te scoren of zich een plaats in de hemel te verzekeren, maar om te voorkomen dat de ander naar hel gaat.” En hoewel sociale gerechtigheid ieders opdracht is (cf. Micha 6:8), moet men zich er niet actief voor inzetten tenzij men vol is van de Heilige Geest, zoals Stefanus, de eerste martelaar in het boek Handelingen, die als diaken vol van de Geest sociale gerechtigheid beoefende.

16032012126

Hoewel het boek Openbaring deze dag meer functioneerde als een kapstok om over diverse anderszins weinig gerelateerde thema’s te spreken dan als een boek dat om zichzelfswille grondig bestudeerd werd, was het al met al toch een veelkleurige geheel en vormde het muziek- en zanguur na de lezingen een kleine aardse afspiegeling van het hemelse loflied waar Openbaring van gewaagt.

16032012127

Maak een website of blog op WordPress.com