Uit alle natie, en geslachten, en volken, en talen (1)

Het Bijbelboek Openbaring schets het hemelse vergezicht van een grote schare, die niemand tellen kan, uit alle natie, en geslachten, en volken, en talen, staande voor den troon, en voor het Lam, bekleed met lange witte klederen en met palmtakken in de handen (Openbaring 7:9). Verbeeld ik het me dat daar vandaag (vrijdag 16 maart 2012) al een glimp van zichtbaar is in het hart van Cairo? In de St. Jozefkerk op het Nijleiland Zamalek zijn tientallen mensen bijeengekomen uit Egypte, Afrika, Europa en Amerika om te luisteren naar lezingen in Arabisch, Engels, Frans, Italiaans en Spaans rond het Bijbelboek Openbaring.

Ik ben met de verwachting gekomen de vreemde protestantse eend in een Rooms-katholieke vijver te zullen zijn, maar zelfs dat valt mee: verschillende deeltijdstudenten van ons seminarie zijn aanwezig en ook twee van de sprekers zijn protestants. Deze oecumenische opzet is, naar men mij vertelt, te danken aan de ruimdenkendheid van de Italiaan dr. Giovanni Esti, een frater van de Comboni missionarissen, die niet alleen de drijvende kracht achter de conferentie is en gewoontegetrouw in spijkerbroek gekleed alles in goede banen leidt, maar ook deeltijddocent Nieuwe Testament is aan ons seminarie.

Lees ook: Uit alle natie en geslachten en volken en talen (2), Uit alle natie en geslachten en volken en talen (3) en Uit alle natie en geslachten en volken en talen (slot).

Maak een website of blog op WordPress.com