Afstuderen in coronatijd

Gisteren zou het plechtig worden gevierd, maar dat is vanwege de coronacrisis vooralsnog vier maanden uitgesteld. Niettemin was het na de bestuursvergadering deze week officieel een feit: 58 studenten hebben hun opleiding hier aan het Evangelical Theological Seminary in Cairo afgerond en inmiddels is bovenstaande namenlijst door het seminarie op Facebook gedeeld.

Op de lijst ziet u twaalf namen onder de afkorting MDiv (Master of Divinity). Dit zijn de twaalf studenten die dit jaar onze predikantsopleiding hebben afgerond. Een deel heeft de studie helemaal in voltijd gedaan, een deel is eerst in deeltijd begonnen en daarna overgestapt na de voltijdpredikantsopleiding. Zo zijn er een paar studenten die ik eerst in Alexandrië of Minya college Inleiding Oude Testament of Bijbelse Theologie in de deeltijdopleiding heb gegeven en later hier in Caïro Exegese Oude Testament. Omdat de voltijdstudenten gewoonlijk tijdens de semesters hier op de campus wonen, heb ik hen ook buiten de colleges om veel ontmoet. Deze studenten gaan nu allemaal een gemeente dienen, of zijn daar al mee begonnen, en hopen volgend jaar officieel tot predikant te worden bevestigd.

Vervolgens ziet u zes studenten onder de afkorting MLM-E. MLM staat voor “Master of Leadership and Management” en de E duidt aan dat het om de Engelstalige variant van deze opleiding gaat: een leiderschapsprogramma vanuit christelijk perspectief dat we in samenwerking met Development Associates International aanbieden. Inmiddels zijn we ook een Arabischtalige variant van dit programma gestart, dus in de toekomst mogen we ook “MLM-A” afstudeerders verwachten – het programma is vergelijkbaar met één jaar voltijdstudie maar wordt als een driejarige deeltijdopleiding aangeboden.

Onder GCTS ziet u één naam. GCTS staat voor “Graduate Certificate of Theological Studies”: dit is een certificaat voor een opleiding-op-maat vergelijkbaar met (ten minste) een half jaar voltijdstudie, bedoeld voor studenten die al een theologische opleiding op masterniveau hebben afgerond maar om bepaalde redenen nog een aantal vakken willen of moeten volgen. In dit geval ging het om een student die elders zijn predikantsopleiding heeft gedaan maar om dominee te worden in een Arabischtalige presbyteriaanse gemeente in Amerika ook bij ons als presbyteriaans seminarie een aantal vakken moest volgen. Je zou als student zo’n GCTS kunnen zien als een papiertje dat je nou eenmaal nog moet halen terwijl je zelf vindt dat je al wel genoeg hebt gestudeerd, maar deze student heeft dit voorjaar bij mij een keuzevak gevolgd en bleek juist buitengewoon toegewijd.

CCM staat voor “Certificate of Christian Ministry.” Voor de meeste opleidingen aan ons seminarie geldt als toelatingseis dat je een bacheloropleiding (in een willekeurig vakgebied) hebt afgerond, maar CCM is een iets eenvoudiger programma dat we sinds enige tijd aanbieden en dat iedereen kan volgen die de middelbare school heeft afgerond. Dit jaar heeft één student dit programma afgerond en uiteraard hopen we dat dit de komende jaren er meer worden.

In de linkerkolom ziet u onder MAT een lange lijst met wel 37 namen. MAT staat voor “Master of Arts in Theology” en is ons belangrijkste deeltijdprogramma dat we tegenwoordig zowel hier in Caïro op de campus als online aanbieden. Het programma is vergelijkbaar met twee jaar voltijdstudie, maar studenten spreiden het over drie tot zes jaar. In de lijst ziet u naast de afkorting MAT ook nog steeds de letter B, G, M, P of T staan. Deze letters geven de specialisatierichtingen aan: B = bijbelwetenschappen; T = systematische theologie en kerkgeschiedenis; M = missiologie (zendingswetenschap); P = praktische theologie; G (general) = de algemene/vrije variant van het programma, zonder een specifieke specialisatie. Veel van de MAT-B studenten hebben bij mij afgelopen najaar of het jaar daarvoor Exegese Oude Testament gevolgd en sommigen hebben ook een keuzevak bij mij gedaan.

Misschien vraagt u zich een beetje bezorgd af: het is wel mooi als er zoveel studenten afstuderen, maar houden jullie dan nog wel studenten over? Maakt u zich geen zorgen: dit voorjaar had ik bijvoorbeeld bij het eerstejaarsvak Inleiding Oude Testament zo’n zestig studenten van het MDiv- en MAT-programma. Deze studenten hopen de komende jaren hun studie bij ons voort te zetten. En natuurlijk hopen we deze zomer ook weer nieuwe studenten toe te kunnen laten.

Als opmerkzame lezer vraagt u zich inmiddels ook af: vergeet je niet iets? In de tekst boven de lijst wordt toch nog een afkorting genoemd: ThM? Dat klopt. De ThM is onze Engelstalige vervolgmaster voor wie al het MDiv of MAT (B of T)-programma heeft afgerond. Wat zal ik zeggen? Voor deze opleiding moeten de studenten een serieuze scriptie schrijven en dat duurt soms iets langer dan gedacht. Coronatijd blijkt, ondanks alle nadelen en leed, zo toch ook een voordeeltje te hebben: als de officiële afstudeerplechtigheid pas begin oktober is, heb je in de zomer nog een kans om de scriptie goed af te ronden en zo toch nog dit jaar af te studeren.

Uiteraard, graag had ik vandaag wat foto’s gedeeld van het afstuderen en niet slechts zo’n kale namenlijst. Maar toch is zo’n lijst reden tot dankbaarheid: ondanks alle uitdagingen waar corona ook ons hier in Egypte voor plaatst, hebben 58 studenten toch hun studie volgens plan af kunnen ronden.

Maak een website of blog op WordPress.com