Nieuwe gebedsoproep uit Gaza

Gisteren schreef Hanna Maher die de protestantse gemeente in Gaza dient:

Lieve vrienden,

Dit is de situatie in Gaza: de oorlog is opnieuw begonnen na mislukte onderhandelingen. We hebben tijdens de wapenstilstand één keer de mogelijkheid gehad om samen te komen in de kerk.

Dit is het verzoek om gebed van de mensen in Gaza:

Bid dat de oorlog eindigt en Gods vrede en genade heersen in onze regio.

Bid om rust en goede gezondheid voor de mensen in Gaza (vanwege de oorlog komen allerlei ziekten openbaar).

Bid dat jongeren in Gaza werk vinden en dat het gemakkelijker voor hen wordt om elders te gaan werken of studeren.

Bid om financiële steun voor de kerken zodat zij plannen kunnen om met de moeilijke omstandigheden om te gaan.

Bid om vrede in de Arabische lansen.

Bid dat God de mensen genade geeft om leven te leven dat Hem welgevallig is.

Bid dat mensen de kennis van Christus aanvaarden.

Bid dat de belegering van Gaza wordt opgeheven.

Bid voor gezinnen die een geliefde verloren hebben en voor hen die gewond zijn en voor hen die lijden en dakloos of vluchteling zijn geworden.

Bid om bescherming van de kerken in Gaza.

Dank voor uw gebed voor Gaza.

Maak een website of blog op WordPress.com