Studiedag over Mattheüs

Het ideaal van een seminarie is toch wel dit dat docenten samen rondom de geopende Bijbel studeren en dan de vruchten van hun studie in hun colleges met hun studenten delen. De praktijk is uiteraard weerbarstiger en veel tijd gaat op aan allerlei nuttige en soms minder nuttige regeldingen en vergaderingen.

Maar morgen is het dan toch zo ver: dan hoopt hier aan het Evangelical Theological Seminary in Cairo het Mattheüswerkgezelschap van het seminarie zijn eerste bijeenkomst te houden. Drie papers van deeltijddocenten bestudeer ik vanavond ter voorbereiding:

  • Een lang artikel cq ingekorte scriptie van John Daniel, docent Grieks, over een taalkundig onderwerp: de constructie van de genitivus absolutus in Mattheüs;
  • Eveneens een lang artikel cq ingekorte scriptie van ds. Sameh Ibrahim, die in onze afdeling in Minya Inleiding Nieuwe Testament verzorgde, over Abraham in de geschriften van Philo en in het Evangelie naar Mattheüs.
  • Een artikel van dr. Giovanni Esti, een Italiaans Rooms-katholiek Nieuwtestamenticus, die enkele jaren geleden op ons seminarie inviel toen er door omstandigheden een gat in het rooster viel en die sindsdien elk jaar een collegeserie heeft verzorgd, over het levensonderhoud van pastors in het Evangelie van Mattheüs (in vergelijking met onder andere het vroegchristelijke geschrift de Didachè).

Zelf hoop ik morgen een bijdrage te leveren over Mattheüs en de Messiaanse Apocalyps (4Q521, één van de Dode Zeerollen). Onze rector dr. Atef  M. Gendy is ook een Mattheüskenner en specialist op het gebied van de Nieuwtestamentische gelijkenissen. Hij hoopt morgen in elk geval een openingswoord te verzorgen en wellicht ook nog een wat langere bijdrage. Verder hopen ook mijn collega’s dr. Joshua Yoder, docent Nieuwe Testament en medeorganisator van de bijeenkomst, en ds. Medhat Nady, docent (in opleiding) Oude Testament van de partij te zijn.

Voor Nederlandse wetenschappelijke begrippen is een bijeenkomst van deze omvang misschien vrij bescheiden, maar hier in Egypte is het bijzonder mooi dat het lukt om Bijbeldeskundigen zo samen aan tafel te krijgen om gezamenlijk de Schriften te bestuderen. Ik zie uit naar een mooie dag.

Maak een website of blog op WordPress.com