De vleeswording van het Woord

P1600473

“Wie is de grootste theoloog?” zo vraagt prof.dr. Joseph Mourees. Het antwoord: “De theoloog die bidt. Die niet slechts over maar met God spreekt.” Prof. Mourees heeft De vleeswording van het Woord van de beroemde Egyptische kerkvader-theoloog Athanasius (ca. 296–373) uit het Grieks in het Arabisch vertaald en van aantekeningen voorzien. Dinsdag 25 maart 2014 spreekt hij als koptisch-orthodox theoloog hier aan het protestantse Evangelical Theological Seminary in Cairo over dit werk van Athanasius tijdens een bijeenkomst belegd door het Center for Middle Eastern Christianity. Enkele fragmenten van deze avond:

  • Iemand uit het publiek vraagt: “Leert Athanasius plaatsvervanging, dat Christus stierf in plaats van mij?” “Nee,” antwoordt prof. Mourees stellig, “bij plaatsvervanging zouden wij buiten spel blijven. Athanasius leert daarentegen dat wij met Christus moeten sterven. Het woord ‘plaatsvervanging’ vind je niet bij hem.”
  • Arius, so vertelt prof. Mourees, stelde: “Een vader is er eerder dan een zoon, dus moet er een tijd zijn dat de Vader er wel was en de Zoon nog niet.” Arius ging bijvoorbeeld de markt op en sprak dan met een koopvrouw: “Heb je een zoon?” “Ja.” “Er was dus geen tijd dat je nog geen zoon had.” “Nee, natuurlijk was er een tijd dat ik nog geen zoon had, toen hij nog niet was geboren.” “O maar als je dat zegt, moet je dus ook zeggen dat er een tijd was, voordat de Zoon was geboren, dat de Vader nog geen Zoon had.”
  • Prof. Mourees legt uit in welke zin de Zoon ongeschapen is: Van eeuwigheid werd de Zoon ongeschapen geboren. In de tijd werd Hij geboren uit de Maagd en toen had Hij natuurlijk wel een geschapen lichaam.
  • Iemand vraagt: “Stierf God aan het kruis?” Prof. Mourees stelt de wedervraag: “Wie stierf er aan het kruis? Jezus Christus. Wie is Jezus Christus? God geopenbaard in het vlees. God stierf dus, echter niet zijn goddelijkheid maar als lichaam.”
  • Dr. Atef stelt als rector van ons protestantse seminarie in zijn slotwoord: “Echte oecumene begint daar waar we samen over het Woord van God nadenken. Wij ontdekken dat de theologie niet bij de Reformatie is begonnen en dat er in de Vroege Kerk ook al ‘Reformatoren’ waren zoals Athanasius.”

Klik hier voor een fotoserie van deze avond.

Maak een website of blog op WordPress.com