N.T. Wright

Vanwege groeiende belangstelling in Nederland voor de Britse Nieuwtestamenticus N.T. Wright (Tom Wright) opende ik maart 2012 een website over het werk van deze anglicaanse theoloog. De website bevatte vooral links naar andere sites:

De site noemde ook dat enkele kritische noten bij het werk van Wright te vinden zijn in hoofdstuk 4 van A. van de Beek, God doet recht: Eschatologie als christologie (Zoetermeer: Meinema, 2008).

Verder meldde de site begin april dat Wright het Logos March Madness kampioenschap van 2012 had gewonnen, wat concreet betekent dat hij onder gebruikers van Logos Bible Software de populairste auteur is (van de reeks auteurs waaruit men kon kiezen en voor zover gebruikers hebben gestemd).

Dr. Jim West was zo vriendelijk de site te recenseren in zijn lezenswaardige blogpost The Carnival Has Come to Town (The Biblical Studies Carnical That Is). Hij schreef:

In sad news (and I’m really and authentically heartbroken to report this), a new blog came to birth in March – in Dutch – devoted specifically and solely to the work of NT Wright.  I know, I know.  As if there weren’t already enough nonsense in the world. On the up side, however, the happy fact that no one reads Dutch so it’s sure not to be widely viewed.

De site mocht zich toch in enige belangstelling verheugen en werd vanaf de oprichting tot vandaag gemiddeld drie keer per dag bekeken. Niettemin heb ik besloten mijn blogactiviteiten tot wjdw.nl te beperken en daarom is ntwright.wordpress.com vanaf heden niet meer online.

Maak een website of blog op WordPress.com