Egypte

Stephen Sizer in Egypte

Dr. Stephen Sizer, een bekend Brits criticus van het Christelijke Zionisme, is deze dagen in Egypte, op uitnodiging van dr. Jos Strengholt en de anglicaanse gemeenschap hier. Vanmorgen sprak hij een uur lang op ons presbyteriaanse seminarie over “Zeven Bijbelse antwoorden op veelgehoorde Christen-Zionistische vooronderstellingen.” Eén van de studenten zei echteraf: “Hier heb ik in … Lees verder