Missionaire preken van Paulus
Egypte/Theologie

Missionaire preken van Paulus

Vandaag presenteert dr. Atef M. Gendy, de rector van ons seminarie, in onze tweewekelijkse scholars’ seminar een paper over de missionaire toespraken van Paulus in het Bijbelboek Handelingen. Hij vergelijkt Handelingen 13:13–41, 14:8–17 and 17:16–31. In het eerste gedeelte is Paulus in Antiochië in Pisidië (in Klein-Azië) en spreekt hij vooral tot joden, proselyten en … Lees verder

Bavinck over welsprekendheid en wereldbeschouwing in 1889
Theologie

Bavinck over welsprekendheid en wereldbeschouwing in 1889

28 november 1889 houdt Bavinck voor de studenten aan de Theologische School een lezing over de welsprekendheid, die vervolgens in druk verschijnt. Vergeleken met zijn andere publicaties is deze lofrede op en aansporing tot de welsprekendheid vrij lichtvoetig. Toch staat ook deze lezing in het kader van Bavincks bestrijding van de moderne wereldbeschouwing en uitwerking … Lees verder