Theologie

Vernieuwing theologisch onderwijs

Terwijl in Nederland het proefschrift van dr. Robert Doornenbal over missionair leiderschap en de opleiding daartoe de nodige aandacht trekt, hebben wij hier op het Evangelical Theological Seminary in Cairo deze week ook nagedacht over onderwijsvernieuwing, zowel wat betreft de opzet van het programma als geheel als wat betreft leerdoelen en werkvormen van afzonderlijke vakken, … Lees verder