Weg met de boerka
Theologie

Weg met de boerka

In 2 Kortinthe 3:17 zegt Paulus: “De Heere is de Geest.” Wat betekent dit? Sommige exegeten denken dat Paulus hier zoals zo vaak in zijn brieven met het woord “Heere” (kurios) Jezus Christus bedoelt en dus zegt: “Christus is de Geest.” Hierop voortbordurend stellen sommige theologen dat Paulus geen onderscheid maakte tussen de persoon van … Lees verder

Theologie

Mozes’ aanstelling en ironie in de Koran en de Bijbel

Deze week wordt in Amsterdam de internationale conferentie van de Society of Biblical Literature gehouden waar bijna zevenhonderd papers worden gepresenteerd door Bijbelwetenschappers en specialisten in verwante vakgebieden. Op maandagmiddag bezoek ik de sessie over “Koran en islamitische traditie in vergelijkend perspectief.” Voor de pauze sprak Anne-Sylvie Boisliveau. Na de pauze biedt eerst Mojgan Sarshar … Lees verder

Naar de Sinaï
Egypte

Naar de Sinaï

Pas hebben we met de derde- en vierdejaarsstudenten in de predikantsopleiding van ons seminarie een tocht naar de Sinaï gemaakt met als letterlijk hoogtepunt een klim naar de top van de “Mozesberg” (gebel Musa in het Arabisch), volgens de overlevering de berg waar Mozes de Tien Geboden heeft ontvangen. Een dergelijke tocht kun je als … Lees verder