Weg met de boerka
Theologie

Weg met de boerka

In 2 Kortinthe 3:17 zegt Paulus: “De Heere is de Geest.” Wat betekent dit? Sommige exegeten denken dat Paulus hier zoals zo vaak in zijn brieven met het woord “Heere” (kurios) Jezus Christus bedoelt en dus zegt: “Christus is de Geest.” Hierop voortbordurend stellen sommige theologen dat Paulus geen onderscheid maakte tussen de persoon van … Lees verder