Egypte

Waarom zou je soefimoslims doden?

“Allen, die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen; allen die den beelden eer aandoen; alle tovenaars en waarzeggers, die vee of mensen, mitsgaders andere dingen zegenen, en die aan zulke zegening geloof hechten” – wie geen vreemdeling is in gereformeerd Nederland herkent het meteen als een opsomming uit het klassieke avondmaalsformulier en weet de … Lees verder