Discipelschap bij Kuyper, Bavinck en Bonhoeffer
Egypte/Theologie

Discipelschap bij Kuyper, Bavinck en Bonhoeffer

Voor maandag 30 november 2015 staat de openbare verdediging van twee dissertaties over discipelschap op de agenda van de Vrije Universiteit. Clayton Bryant Cooke: “World Formative Rest: Faithful Cultural Discipleship in a Secular Age” De eerste dissertatie is van de hand van de Amerikaan Clayton Bryant Cooke en gaat over discipelschap in een seculiere tijd. … Lees verder

Theologie

Bij het overlijden van Bert Blans

“Groot zijt Gij, Heere, en zeer te prijzen: groot is uw voortreffelijkheid en uw wijsheid is zonder getal. En U prijzen wil een mens, een deel van uw schepping, ja, een mens, die zijn sterfelijkheid ronddraagt (…). Gij veroorzaakt dat het vreugde verschaft U te prijzen, want Gij hebt ons gemaakt gericht op U en onrustig is ons hart totdat het rust vindt in U.” Lees verder

Leven naar God toe
Egypte

Leven naar God toe

Reizen met Augustinus is de titel van het nieuwste boek van dr. J.A. (Sjaak) van den Berg, missionair predikant te Groningen en enkele jaren geleden gepromoveerd op de grootste kerkvader van het westen. Onder de titel “Leven naar God toe” staat er een interview met hem in De Waarheidsvriend, dat hier als pdf-document te lezen … Lees verder

Theologie

Genesis 3 in de Vroege Kerk

Deze dagen wordt in het centrum van Amsterdam de internationale conferentie van de Society of Biblical Literature (SBL) gehouden, in samenwerking met de European Association of Biblical Studes, het Oudtestamentisch Werkgezelschap in Nederland en België en de Society for Old Testament Study. Omdat ik in Egypte naast systematische theologie vooral Bijbelwetenschappen doceer, is deze conferentie … Lees verder