Publicaties, colleges, voordrachten, etc.

Publicaties, colleges, voordrachten, etc. van Willem-Jan de Wit, docent Bijbelwetenschappen en systematische theologie aan het Evangelical Theological Seminary in Cairo.

Inhoud

Wetenschappelijk

 • Boek
 • Artikelen
 • Doctoraalscriptie
 • Recensies
 • Vertalingen
 • Redactie
 • Voordrachten
 • Congresorganisatie

Onderwijs

 • Begeleide masterscripties
 • Colleges

Voor een breder publiek

 • Publicaties
 • Blogs en sociale media
 • Interviews
 • Preken en voordrachten

Deze pagina is nog in opbouw!

Wetenschappelijk

Boek

On the Way to the Living God: A Cathartic Reading of Herman Bavinck and an Invitation to Overcome the Plausibility Crisis of Christianity. Amsterdam: VU University Press, 2011. http://willemjdewit.com/living-god. pdf. Een gedrukt exemplaar is te bestellen via Bol.com of Amazon.com en een digitaal exemplaar via  Logos Bible Software. Het boek is ook gratis als pdf-bestand te downloaden: in A4-formaat (meest geschikt om te printen), in A5-formaat (geschikt voor e-readers) of als proefschrifteditie (met een samenvatting in het Nederlands). De paginanummering van de hoofdtekst is in alle edities hetzelfde.

Artikelen

Secularization and Discipleship in Africa: Conclusions and Recommendations. Met Benno van den Toren. Cairo Journal of Theology  2 (2015): 152–160. http://journal.etsc.org. pdf.

مَن الّذي كَتب كِتاب ”بينَ العقل والإيمان“؟ دعوة لقراءة أعمال هيرمان باڤينك في الشّرق الأوسَط [Wie schreef Magnalia Dei? Een uitnodiging om Herman Bavinck in het Midden-Oosten te lezen.] المجلة اللاهوتية المصرية [Egyptisch Theologisch Tijdschrift] 1 (2014): 34–46. http://journal.etsc.org. pdf.

An Invitation to Read Herman Bavinck in the Middle East. Cairo Journal of Theology 1 (2014): 36–48. http://journal.etsc.org. pdf.

على الطريق الى الإله الحي [Op weg naar de levende God]. Informeel gepubliceerd, 2013. pdfArabische vertaling van hoofdstuk 1 van On the Way to the Living God. 

“Will I Remain Standing?”: A Cathartic Reading of Herman Bavinck. The Bavinck Review 2 (2011): 9–42. https://bavinckinstitute.org/review/tbr-2-2011/pdf. Een herziene versie van dit artikel is opgenomen in On the Way to the Living God (zie boven).

On the Way to the Living God in Post-Christian Amsterdam: A Sevenfold Invitation to Overcome the Crisis of the Church. In Christian Identity, onder redactie van Eduardus Van der Borght, Studies in Reformed Theology 16, 497–511. Leiden: Brill, 2008. Dit essay is te downloaden via Brill Online (inloggen via een instelling of betaling vereist). Een gedrukt exemplaar van Christian Identity kan worden besteld bij Brill. De hoofdtekst van het essay, met uitgewerkte voetnoten, is opgenomen in On the Way to the Living God (zie boven).

Beeld van gorilla en chimpansee of beeld van God? De eerste pagina’s van Herman Bavincks manuscript “De Mensch, Gods Evenbeeld” (1884); Inleiding, tekst, commentaar. In Ontmoetingen met Herman Bavinck, onder redactie van George Harinck en Gerrit Neven, AD Chartas-reeks 9, 165–182. Barneveld: De Vuurbaak, 2006.

“Your Little Ones against the Rock!”: Modern and Ancient Interpretations of Psalm 137:9. In Christian Faith and Violence 2, onder redactie van Dirk van Keulen en Martien E. Brinkman, Studies in Reformed Theology 11, 296–307. Zoetermeer: Meinema, 2005. pdf.

“Just as the Sun is One and the Same throughout the World . . .”: The Christian’s Home in the Light of Ad Diognetum, Irenaeus and Tertullian. In Faith and Ethnicity 2, onder redactie van E. A. J. G. Van der Borght, D. van Keulen, en M. E. Brinkman, Studies in Reformed Theology 7, 214–226. Zoetermeer: Meinema, 2002.

Doctoraalscriptie

Expectations and the Expected One: 4Q521 and the Light It Sheds on the New Testament. Doctoraalscriptie, Universiteit Utrecht, 2000. pdf.

Recensie

Review of A Theological Analysis of Herman Bavinck’s Two Essays on the ‘Imitatio Christi’ by John Bolt. Journal of Reformed Theology 9 (2015): 316–317. pdf.

Vertaling

John Bolt. “Een gemiste en een nieuwe kans: Herman Bavinck over openbaring en religie.”  Vertaald door Willem-Jan de Wit. In Ontmoetingen met Herman Bavinck, onder redactie van George Harinck en Gerrit Neven, AD Chartas-reeks 9, 143–164. Barneveld: De Vuurbaak, 2006.

Voordrachten

One Grand Narrative: Plantinga, Thompson, and Lundberg’s Usage of the Bible in Their Introduction to Christian Theology. Paper, Society of Biblical Literature International Meeting, Buenos Aires, 23 juli 2015.

“I’ll Praise My Maker with My Breath”: Singing Psalm 146 in Arabic, Dutch, English, and German. Paper, Society of Biblical Literature International Meeting, Buenos Aires, 22 juli 2015. pdf.

[Korte bijdrage secularisatieconferentie]

“Psalm 146 in the Messianic Apocalypse (4Q521) and Other Second Temple Literature.” Paper gepresenteerd op 8 juli 2014 tijdens de internationale conferentie van de Society of Biblical Literature en de European Association of Biblical Studies in Wenen.

“Miracles and Miracle Stories: Towards a New Interdisciplinary Approach.” Paper gepresenteerd op 7 juli 2014 tijdens de internationale conferentie van de Society of Biblical Literature en de European Association of Biblical Studies in Wenen.

“’The Lord Will Do Glorious Things That Did Not Exist, Just As He Has Said’: Reading Matthew in the Light of the Messianic Apocalypse (4Q521) and of Psalm 146.” Presentatie tijdens de studiedag van het ETSC Matthew Project op 17 juni 2014 op het Evangelical Theological Seminary in Cairo.

[Scholars’ seminar over secularisatiestudies]

Perceiving and Performing the Work of the LORD: A Tenfold Invitation to an Enriched Reading of Psalm 146 in the Light of the Hebrew Bible, the Messianic Apocalypse (4Q521), and the Gospels. Presentatie, ETSC Scholars’ Seminar, 6 november 2012.

Herman Bavinck and the Egyptian Revolution, Religious Expectation and Social Participation: On the Way to the Living God at Midan it-Tahrir and Beyond. Paper, Neo-Calvinism and the French Revolution conferentie, Parijs, 23–24 augustus 2012.

Perceiving and Performing the Work of the Lord: A Sevenfold Invitation to an Enriched Reading of Psalm 146 in the Light of the Hebrew Bible, 4Q521, and the Gospels. Paper, Society of Biblical Literature International Meeting, Amsterdam, 22–26 juli 2012.

Openbare verdediging van On the Way to the Living God. Faculteit der Godgeleerdheid, Vrije Universiteit Amsterdam, 23 december 2011.

Recognizing God in a World Explained without God: Seeing the World with Open Eyes and Reading Scripture with Open Eyes. Presentatie ETSC Scholars’ Seminar, 7 december 2010.

“Worldview against Worldview: Meeting Bavinck in His Life Struggle.” Paper presented at the Edinburgh Bavinck Conference, New College, University of Edinburgh, September 1–2, 2010.

“What Does It Mean to Be a Theologian? A Cathartic Reading of Herman Bavinck.” Presentation in the Scholars’ Seminar, Evangelical Theological Seminary in Cairo, March 16, 2010.

“Competent Masters: How Can Students of the Bible Become Better Christian Leaders?” Presentation in the Scholars’ Seminar, Evangelical Theological Seminary in Cairo, March 13, 2009.

“On the Way to the Living God in Post-Christian Amsterdam: A Sevenfold Invitation to Overcome the Crisis of the Church.” Paper presented at the sixth international conference of the International Reformed Theological Institute (IRTI), Seoul, July 7, 2005.

“Bavinck en evolutie” [Bavinck and Evolution]. Presentation at the “Ontmoetingen met Bavinck” [Encounters with Bavinck] conference, Kampen, October 29, 2004.

“Conflicting Worldviews: Herman Bavinck and Evolution.” Presentation for the systematical section of NOSTER, Kampen, January 26, 2004.

“A Fivefold Response to K. Tanner, ‘Incarnation, Cross, and Sacrifice: A Feminst-inspired Re-appraisal.’” Presented to the systematical section of NOSTER, Kampen, January 26, 2004.

“‘Your Little Ones against the Rock!’ Modern and Ancient Interpretations of Psalm 137:9.” Paper presented at the fifth international conference of the International Reformed Theological Institute (IRTI), Kinasih (Indonesia), July 10, 2003.

“Herman Bavinck on Human Evolution.” Paper presented in the Theology of Creation Seminar at the Society for the Study of Theology Conference, Newcastle, April 8, 2003.

“‘Just as the Sun is One and the Same throughout the World …’ The Universality of the Christian Faith According to the Epistle to Diognetus, Tertullian, and Irenaeus.” Paper presented at the fourth international conference of the International Reformed Theological Institute (IRTI), Princeton, July 11–15, 2001.

Onderwijs

Afkortingen

ects = omvang van een vak uitgedrukt in Europese studiepunten (credits), volgens het European Credit Transfer System
ETSC
 = Evangelical Theological Seminary in Cairo

ETSC studieprogramma’s sinds zomer 2014:
MDiv = Master of Divinity (Arabischtalige predikantsopleiding)
MAT = Master of Arts in Theology (Arabischtalige deeltijdopleiding)
ThM = Master of Theology (Engelstalige vervolgopleiding na bijvoorbeeld MDiv of MAT)

ETSC studieprogramma’s tot zomer 2014:
BTh = Bachelor of Theology (Arabischtalige predikantsopleiding en deeltijdopleiding, ingangseis was HBO/WO-bachelor in een ander vakgebied; in 2014 omgevormd tot MDiv en MAT)
DipTh = Diploma of Theology (Arabischtalige deeltijdopleiding, ingangseis was HBO/WO-bachelor in een ander vakgebied; in 2014 omgevormd tot MAT)
MATS = Master of Arts in Theological Studies (Engelstalige vervolgopleiding na BTh; in 2014 omgevormd tot ThM)

Begeleide masterscripties

Silvy Amin Nassrat. Job as His Own Gōʾēl: Interpreting Job 19:25. ThM-scriptie, ETSC, 2015.

Hanaa Samuel Mankarios. “Nor the Son”: Jesus and the Time of the Parousia in Matthew 24:36. MATS-scriptie, ETSC, 2013.

Sameh Ibrahim Farag. “Many Will Come from the East and the West . . .”: Abraham in Philo of Alexandria and in the Gospel of Matthew. MATS-scriptie, ETSC, 2012.

Fouad Shaker. Jethro in Jewish Traditions: Pagan or Proselyte. MATS-scriptie, ETSC, 2011.

Rania Nabil Gergawy. “You Are the Messiah, the Son of the Living God”: The Intertestamental Background for the Interconnected Usage of “Messiah” and “Son of God” in the Synoptic Gospels. MATS-scriptie, ETSC, 2009.

Colleges

علم اللاهوت الكتابي [Bijbelse theologie]. 5 ects. MAT-college, ETSC (Alexandrië), gepland voor voorjaar 2016.
≈ علم اللاهوت الكتابي [Bijbelse theologie]. 5 ects. MDiv/MAT-college, ETSC, najaar 2015.

Research Seminar. 5 ects. ThM-college, ETSC, gepland voor voorjaar 2016.
≈ Bible, History, and Theology Research Seminar. 5 ects. ThM-college, ETSC, voorjaar 2015.
≈ Bible, History, and Theology Research Seminar. 5 ects. MATS-college, ETSC, voorjaar 2014.
≈ Bible and Theology Research Seminar. 5 ects. MATS-college, ETSC, voorjaar 2010.

Greek Texts: Jesus and God, Jesus as God. 5 ects. ThM-college, ETSC, najaar 2015.
≈ Greek Texts for Theologians. 5 ects. ThM-college, ETSC, najaar 2014.
≈ Greek Texts for Theologians. 5 ects. MATS-college, ETSC, najaar 2012.
≈ Greek Texts for Theologians I: Language and Text. 5 ects. MATS-college, ETSC, voorjaar 2011.
≈ Greek Texts for Theologians I. 5 ects. MATS-college, ETSC, voorjaar 2010.
≈ Greek Texts for Theologians. 5 ects. MATS-college, ETSC, voorjaar 2009.
Cf. Greek Texts for Theologians II.

Constructive Theology: Speaking about God in Middle Eastern Context. 5 ects. ThM-college, ETSC, najaar 2015.
≈ Constructive Theology in Middle Eastern Context. 5 ects. MATS-college, ETSC, najaar 2013.

مقدمات للعهد القديم [Inleiding Oude Testament]. 5 ects. Met Medhat Nady. MDiv/MAT-college, ETSC, voorjaar 2015.

Teaching the Hebrew Bible. 5 ects. ThM-college, ETSC, voorjaar 2015.

عقيدة الروح القدس [Leer van de Heilige Geest] / Pneumatology. 2½ ects. MDiv/MAT- en ThM-college, ETSC, januari 2015.
≈ عقيدة الروح القدس [Leer van de Heilige Geest]. ca. 3 etcs. BTh-college, ETSC, voorjaar 2013.

Ancient Middle Eastern Source Texts: Context and Reception of Genesis 1–11. 5 ects. ThM-college, ETSC, najaar 2014.
≈ “Ancient Middle Eastern Source Texts: Context and Reception of Genesis 1–11. 5 ects. MATS-college, ETSC, najaar 2013.
≈ “Ancient Middle Eastern Source Texts: Context and Reception of Genesis 1–11. 5 ects. MATS-college, ETSC, najaar 2012.
≈ “Ancient Texts for Theologians: Context and Reception of Genesis 1–9. 5 ects. MATS-college, ETSC, najaar 2010.

“الأخيريات“ [Eschatologie]. ca. 3 ects. BTh-college, ETSC, voorjaar 2014.
≈ “Eschatology.” 2½ ects. MATS-college, ETSC, januari 2014.
≈ “الأخيريات“ [Eschatologie]. ca. 3 ects. BTh-college, ETSC, voorjaar 2012.

Hebrew Texts for Theologians: Psalm 146, Contexts and Consequences. 5 ects. MATS-college, ETSC, najaar 2013.

God in the Religion of Israel and in the Hebrew Bible. 5 ects. MATS-college, ETSC, voorjaar 2013.

مقدمة لعلم اللاهوت النظامي [Inleiding systematische theologie]. 5 ects. DipTh-college, ETSC (Minya), najaar 2012.
≈ مقدمة لعلم اللاهوت النظامي [Inleiding systematische theologie]. 5 ects. DipTh-college, ETSC (Alexandrië), voorjaar 2012.

Hebrew Texts for Theologians B: The Book of Isaiah. 5 ects. MATS-college, ETSC, najaar 2011.
≈ The Book of Isaiah. 5 ects. MATS-college, ETSC, najaar 2008.

Research Principles and Methods A. Met Bruce Eldevik. ca. 3 ects. MATS-college, ETSC, najaar 2011.
≈ Research Principles and Methods A. ca. 3 ects. MATS-college, ETSC, najaar 2009.

Greek Texts for Theologians II: Messiah, Jesus, Christ. 5 ects. MATS-college, ETSC, voorjaar 2011.
≈ Greek Texts for Theologians II. 5 ects. MATS-college, ETSC, voorjaar 2010.

Hebrew Texts for Theologians A: The Book of Psalms and the Problem of Evil. 5 ects. MATS-college, ETSC, najaar 2010.
≈ Hebrew Texts for Theologians A: The Book of Psalms and the Problem of Evil. 5 ects. MATS-college, ETSC, najaar 2009.

Inleiding dogmatiek. Met Cornelis van der Kooi. Bachelorcollege, Vrije Universiteit Amsterdam, voorjaar 2004.

Gymnasiumlessen

Grieks (jaar 2). Jan van Egmond Lyceum, Purmerend, 2006–2007.

Grieks (jaar 3). Jan van Egmond Lyceum, Purmerend, 2006–2007.
≈ Grieks (jaar 3). Christelijk Gymnasium Sorghvliet, Den Haag, voorjaar 2006.

Grieks (jaar 4). Jan van Egmond Lyceum, Purmerend, 2006–2007.

Latijn (jaar 1). Jan van Egmond Lyceum, Purmerend, 2006–2007.
≈ Latijn (jaar 2). Bonaventura College, Leiden, voorjaar 2006.

Latijn (jaar 2). Jan van Egmond Lyceum, Purmerend, 2006–2007.
≈ Latijn (jaar 2). Christelijk Gymnasium Sorghvliet, Den Haag, voorjaar 2006.
≈ Latijn (jaar 3). Bonaventura College, Leiden, voorjaar 2006.

Latijn (jaar 3). Jan van Egmond Lyceum, Purmerend, 2006–2007.

Klassieke Culturele Vorming (jaar 4). Jan van Egmond Lyceum, Purmerend, 2006–2007.

Voor een breder publiek

Diverse publicaties

[Laatst bijgewerkt op 30 oktober 2015. Sommige items ontbreken nog.]

[Nieuwsbrieven]

“Grote diversiteit op Bijbelschool in Dali.” Friesch Dagblad, 29 oktober 2015.

“Chinese kerk groeide na de aardbeving die alle zekerheden deed wankelen.” Friesch Dagblad, 21 oktober 2015.

“Als na de aardbeving het nieuwe leven opbloeit.” Reformatorisch Dagblad, 20 oktober 2015. http://digibron.nl. Tekst.

“Christen vanwege de aardbeving.” Reformatorisch Dagblad, 16 oktober 2015. http://digibron.nl. Tekst.

“Secularisatie gaat ook aan Afrika niet voorbij.” Friesch Dagblad, 17 december 2014.

“Secularisatie gaat Afrika niet voorbij.” Reformatorisch Dagblad, 13 december 2014. http://digibron.nl. Tekst.

Bijbel en cultuur in Nederland en Egypte.” Nederlands Dagblad, 2 mei 2014. http://nd.nl.

In Egypte [verzamelde nieuwsbrieven 2008–2013]. Caïro. http://‌willemjandewit‌.files.wordpress.com/2013/12/‌wjdwnieuwsbrieven1tm14.pdf.

“‘Hij liet me de schotwonden in zijn lichaam zien’: Update uit Egypte.” Alle Volken, november 2013, 18–19. http://www.gzb.nl/userfiles/File/alle-volkennovember2013.pdf.

[Secularisatieonderzoek in Egypte]. Alle Volken, november, 11. http://www.gzb.nl/userfiles/File/alle-volkennovember2013‌.pdf.

“Het Evangelical Theological Seminary in Cairo: Protestantse predikantsopleiding in Egypte.” HW Confessioneel, 1 augustus 2013, 12–13. Tekst.

In Egypte: Nieuwsbrief van Willem-Jan de Wit, docent Bijbel en theologie in Cairo, juni 2013. PDF.

“Gebroken verwijzingen naar God.” Kontekstueel 27 nr. 4, maart 2013, 11–14. Tekst.

“Lijdenstijd in Egypte.” Kerk in Stad: Informatie- en opinieblad van de Protestantse Gemeente Groningen, 22 februari 2013, 1. JPG. Tekst.

Jaap Hansum and Willem J. de Wit. “‘Heer, zie ons in gevaar.’” [‘Lord, See Us in Danger’]. TussenRuimte, December 2012, 21–26. Tekst.

In Egypte: Nieuwsbrief van Willem-Jan de Wit, docent Bijbel en theologie in Cairo [In Egypt: Newsletter by Willem J. de Wit, Lecturer of Bible and Theology in Cairo], December 2012. PDF

Duizenden en duizenden medechristenen in Caïro” [Thousands and Thousands of Fellow Christians in Cairo]. Alle Volken, November 2012, 10. http://www.gzb.nl/bestel.

Egyptenaren leven bij de dag: Egypte onder Mursi op weg naar de toekomst” [Egyptians Live ‘by the Day’ (for the Moment): Egypt under Mursi on the Way to the Future]. Christelijk Weekblad, July 13, 2012, 11.
= “Egyptenaren leven bij de dag” [Egyptians Live ‘by the Day’ (for the Moment)]. Het Goede Leven, July 14, 2012. http://hetgoedeleven.com.

In Egypte: Nieuwsbrief van Willem-Jan de Wit, docent Bijbel en theologie in Cairo [In Egypt: Newsletter by Willem J. de Wit, Lecturer of Bible and Theology in Cairo], June 2012. https://wjdw.nl/pub.

In Egypte: Verzamelde nieuwsbrieven 2008–2012 [In Egypt: Collected Newsletters 2008–2011]. Cairo 2012 (pdf book). https://wjdw.nl/nieuwsbrieven.

‘Wat Ik met u zal doen is ontzagwekkend’” [“It Is an Awesome Thing That I Will Do with You”]. Alle Volken, February 2012, 28.http://www.gzb.nl/bestel (this article has been excerpted from Willem J. de Wit, “Oudejaarsavond” [New Year’s Eve], In Egypte, http://wjdw.nl).

De Bijbel open in het land van de Nijl [The Bible Open in the Country of the Nile], December 2011. Newsletter, included in Willem J. de Wit, In Egypte: Verzamelde nieuwsbrieven 2008–2011,Cairo 2012, 39–42, https://wjdw.nl/nieuwsbrieven (see above).

De Bijbel open in het land van de Nijl [The Bible Open in the Country of the Nile], August 2011. Newsletter, included in Willem J. de Wit, In Egypte: Verzamelde nieuwsbrieven 2008–2011,Cairo 2012, 35–38, https://wjdw.nl/nieuwsbrieven (see above).

Stoomtrein als oproep tot zendingsarbeid” [Steam Train as a Call for Mission Work].Reformatorisch Dagblad, June 11, 2011. http://rd.nl.
= “De stoomtrein van Caïro” [The Steam Train from Cairo]. Reformatorisch Dagblad, June 11, 2011. http://www.digibron.nl.

Jaap Hansum, Wilbert van Saane, and Willem J. de Wit. “Arabische christenen houden hun adem in: Complexe Arabische samenleving maakt zwart-wit indeling onmogelijk” [Arab Christians Keep Their Breath: Complexity of Arab Society Renders a Black-and-White Division Impossible]. Christelijk weekblad, May 6, 2011, 12.
= Jaap Hansum, Wilbert van Saane, and Willem J. de Wit. “Arabische christenen houden hun adem in: Complexe Arabische samenleving maakt zwart-wit indeling onmogelijk” [Arab Christians Keep Their Breath: Complexity of Arab Society Renders a Black-and-White Division Impossible]. Kerkmozaïek vol. 33, no. 10, October 2011, 16–17. http://vpkb.be/media/kerkmozaiek/kerkmozaiek-oktober-2011/.

De Bijbel open in het land van de Nijl [The Bible Open in the Country of the Nile], April 2011. Newsletter, included in Willem J. de Wit, In Egypte: Verzamelde nieuwsbrieven 2008–2011,Cairo 2012, 31–34, https://wjdw.nl/nieuwsbrieven (see above).

De Bijbel open in het land van de Nijl [The Bible Open in the Country of the Nile], December 2010. Newsletter, included in Willem J. de Wit, In Egypte: Verzamelde nieuwsbrieven 2008–2011,Cairo 2012, 27–30, https://wjdw.nl/nieuwsbrieven (see above).

De Bijbel open in het land van de Nijl [The Bible Open in the Country of the Nile], August 2010. Newsletter, included in Willem J. de Wit, In Egypte: Verzamelde nieuwsbrieven 2008–2011,Cairo 2012, 23–26, https://wjdw.nl/nieuwsbrieven (see above).

De Bijbel open in het land van de Nijl [The Bible Open in the Country of the Nile], April 2010. Newsletter, included in Willem J. de Wit, In Egypte: Verzamelde nieuwsbrieven 2008–2011,Cairo 2012, 19–22, https://wjdw.nl/nieuwsbrieven (see above).

De Bijbel open in het land van de Nijl [The Bible Open in the Country of the Nile], December 2009. Newsletter, included in Willem J. de Wit, In Egypte: Verzamelde nieuwsbrieven 2008–2011,Cairo 2012, 15–18, https://wjdw.nl/nieuwsbrieven (see above).

De Bijbel open in het land van de Nijl [The Bible Open in the Country of the Nile], June 2009. Newsletter, included in Willem J. de Wit, In Egypte: Verzamelde nieuwsbrieven 2008–2011,Cairo 2012, 11–14, https://wjdw.nl/nieuwsbrieven (see above).

Scriptie over ware en valse genade: Musa Kody Kalu studeert in Egypte voor de kerk in Soedan” [Thesis on True and False Grace: Musa Kody Kalu Studies in Egypt for the Church in Sudan]. Alle volken, May 1, 2009, 8–9. http://www.digibron.nl.

De Bijbel open in het land van de Nijl [The Bible Open in the Country of the Nile], February 2009. Newsletter, included in Willem J. de Wit, In Egypte: Verzamelde nieuwsbrieven 2008–2011,Cairo 2012, 7–10, https://wjdw.nl/nieuwsbrieven (see above).

De Bijbel open in het land van de Nijl [The Bible Open in the Country of the Nile], October 2008. Newsletter, included in Willem J. de Wit, In Egypte: Verzamelde nieuwsbrieven 2008–2011,Cairo 2012, 3–6, https://wjdw.nl/nieuwsbrieven (see above).

“Zingen met open ogen en met een knipoog” [Singing with Open Eyes and with a Wink]. Contactblad Gereformeerde Bond Afdeling Amsterdam, February 2005, 1–3.
A more scholarly English version of this article has been published in Willem J. de Wit, On the Way to the Living God: A Cathartic Reading of Herman Bavinck and an Invitation to Overcome the Plausibility Crisis of Christianity (Amsterdam: VU University Press, 2011), 168–72, https://wjdw.nl/english (see above).

“Herman Bavinck over de evolutieleer” [Herman Bavinck on the Theory of Evolution]. Nederlands Dagblad, October 29, 2004.

“Niets, Iets, Iemand” [Nothing, Something, Somebody]. Contactblad Gereformeerde Bond Afdeling Amsterdam, vol. 38, nr. 9, 2003, 7–8.

De grondtekst is de norm: Niet te veel tijd besteden aan betekenis zeventiende-eeuws Nederlands” [The Orginal Text is the Standard: Don’t Spend Too Much Time on the Meaning of Seventeenth Century Dutch]. Reformatorisch Dagblad, July 31, 2004. http://www.digibron.nl.
= “De grondtekst is de norm” [The Original Text is the Standard]. Reformatorisch Dagblad, July 30, 2004. http://rd.nl.

“Geloof en geweld een onoplosbaar dilemma: IRTI conferentie op Indonesië” [Faith and Violence an Insoluble Dilemma: IRTI Conference in Indonesia]. Christelijk Weekblad, July 23, 2003, 7.

“Christenen behoren vreedzaam te zijn: Internationale conferentie over christelijk geloof en geweld” [Christians Should Be Peaceful: International Conference on Christian Faith and Violence]. Het Goede Leven, July 12, 2003.

“De linkerwang op de Molukken: IRTI-conferentie in Indonesië” [The Left Cheek on the Moluccas: IRTI Conference in Indonesia]. Friesch Dagblad, July 10, 2003, 2.

Christenen zijn pacifisten: Internationale conferentie over christelijk geloof en geweld geopend” [Christians are Pacifists: International Conference on Christian Faith and Violence Opened]. Friesch Dagblad, July 8, 2003.http://www.frieschdagblad.nl/index.asp?artID=13358.

“Hoe groot zijn uw werken, o HEERE!” [How Great Are Your Works, o LORD!].Contactblad van de Gereformeerde Bond Afdeling Amsterdam, October 2002, 1–2.
A revised and annotated translation of this article has been published in Willem J. de Wit, On the Way to the Living God: A Cathartic Reading of Herman Bavinck and an Invitation to Overcome the Plausibility Crisis of Christianity (Amsterdam: VU University Press, 2011), 168–72, http://willemjdewit.com/english (see above).

“Amsterdam met hart en ziel: De hoofdstedelijke Areopagus” [Amsterdam with Heart and Soul: The Areopagus of the Capital]. Areopagus, n.s.,6, no. 3 (2002): 16–18.

“Brood, of De heiligheid van het profane” [Bread, or The Sanctity of the Profane].Kabats: Magazine van de Faculteit Godgeleerdheid, Vrije Universiteit Amsterdam, 2001–2002, no. 2, 10–13.

“Onze hand in Gods hand” [Our Hand in God’s Hand]. Contactblad van de Gereformeerde Bond Afdeling Amsterdam, September 2001, 1–2.

“Noch jood noch Griek—of zowel jood als Griek? Conferentie over christelijk geloof en etniciteit” [Neither Jew nor Greek—or both Jew and Greek? Conference on Christian Faith and Ethnicity]. Centraal Weekblad, August 3, 2001, 7.

Ons thuis is in de hemel” [Our Home is in Heaven]. Nederlands Dagblad, July 16, 2001. https://wjdw.nl/pub.

Veel religies, één Heer” [Many Religions, One Lord]. Nederlands Dagblad, July 14, 2001. https://wjdw.nl/pub.

Gods volk—ons volk” [God’s people—Our People]. Nederlands Dagblad, July 13, 2001. https://wjdw.nl/pub.

“Groeten uit Tübingen” [Greetings from Tübingen]. Areopagus, n.s. 3, no. 2 (1999): 18–19.

“Groeten uit Durham, Engeland: Quomodo vita in Durhamo est” [Greetings from Durham, England: How Life in Durham Is]. Areopagus, n.s. 2, no. 1 (1998): 7–8.

Interviews

[Laatst bijgewerkt 30 oktober 2015]

Rebecca van den Born. “Thema interview met dr. Willem-Jan de Wit.” De Civitate 66, nr. 1 (november 2015): 7–9.

Radio-interview Reformatorische Omroep. 29 mei 2015.

Albert-Jan Regterschot. “Egyptische protestanten leiden al 150 jaar eigen predikanten op.” Reformatorisch Dagblad, 7 november 2014. http://rd.nl.
= Albert-Jan Regterschot. “Met een boot de Nijl afvaren.” Reformatorisch Dagblad, 6 november 2014. http://www.digibron.nl.
= Albert-Jan Regterschot. “Egyptische protestanten leiden al 150 jaar eigen predikanten op.” Friesch Dagblad, 29 november 2014.

Rob Bradshaw. “Blog Interview – Willem J. de Wit  Evangelical Theological Seminary in Cairo.” Biblical Studies.org.uk, 30 juni 2014. http://biblicalstudiesorguk.blogspot.com/.

Femke Taale. “‘Egyptische christenen vragen luisterend oor.’” Visie, 14 t/m 20 september 2013, 8.

Mark Wallet. “Over de kansel hangt nu een Egyptische vlag.” Reformatorisch Dagblad, 9 september 2013. http://rd.nl.
= Mark Wallet. “Over de kansel hangt nu een Egyptische vlag.” Reformatorisch Dagblad, 7 september 2013. http://www.digibron.nl.

Radio-interview Groot Nieuws Radio. September 2013.

Jeffrey Schipper. “‘Christenen voelen zich meer erkend als Egyptische burgers.’” Christelijk Informatie Platform, 4 september 2013. http://cip.nl.

Lodewijk Born. “Angst en onzekerheid bij christenen Egypte.” Friesch Dagblad, 17 augustus 2013.
= Lodewijk Born. “Angst en onzekerheid bij christenen in Egypte.” Het Goede Leven, 17 augustus 2013. http://www.hetgoedeleven.com.

Internetcommunity Geloven in Nederland. “Willem-Jan de Wit.” Rubriek “De Werkplek.” 8 augustus 2013. http://geloveninnederland.ning.com.  Tekst. Cf. oorspronkelijke tekst van dit en het volgende interview.

Internetcommunity Geloven in Nederland. “GN’er van juli.” Augustus 2013. http://geloveninnederland.ning.comText. Cf. oorspronkelijke tekst van dit en het vorige interview.

Laurence O’Donnell. “Interview with Willem de Wit on His On the Way to the Living God.” The Bavinck Institute, 7 augustus 2012. http://bavinck.calvinseminary.edu/2012/08/interview.

Daniël Gilissen. “Levende God in een post-christelijke tijd.” Nederlands Dagblad, 23 december 2011. http://www.nd.nl.

Klaas van der Zwaag. “De Wit promoveert aan de VU op Bavinck.” Reformatorisch Dagblad, 23 december 2011. http://rd.nl.
= Klaas van der Zwaag. “De diepste dorst van het menselijk hart: GZB-docent W. J. de Wit belicht crisis christendom in gesprek met Bavinck.” Reformatorisch Dagblad, 23 december 2011. http://www.digibron.nl.
= Klaas van der Zwaag. “Theoloog Bavinck streed eigen geloofstrijd.” Het Goede Leven, 27 december 2011. http://www.hetgoedeleven.com.

Mathilde Schouwstra. “Verboden voor moslims: Willem-Jan de Wit, nieuwe zendingswerker in Egypte.” Alle Volken, september 2007, 9. http://www.digibron.nl.

Preken en voordrachten

[Sinds 2008. Laatst bijgewerkt op 3 oktober 2015.]

Preek. Presbyteriaanse kerk, Ezbit al-Malga, Asyut, 22 november 2015.

Preekronde in Opper-Egypte 2015:

 • Preek in Hoor, Minya, 30 augustus 2015.
 • Preek in Garf Sarhan, Asyut, 30 augustus 2015.
 • Vragenuur in Shameya, Asyut, 29 augustus 2015.
 • Preek in Shameya, Asyut, 28 augustus 2015.
 • Preek in Masaoudi, Asyut, 27 augustus 2015.

Voorlichtingsronde 2015:

 • Vertaling preek dr. Atef M. Gendy. Noorderkerk, Amsterdam, 14 juni 2015.
 • Vertaling preek dr. Atef M. Gendy. Maranathakerk, Sliedrecht, 14 juni 2015.
 • Toespraak GZB-dag, Gorinchem, 13 juni 2015.
 • Korte presentatie Noorderkerkgemeente Amsterdam, 7 juni 2015.
 • Presentatie met foto’s en gesprek voor volwassenen, Polsbroek, 29 mei 2015.
 • Presentatie met foto’s en gesprek voor kinderen, Polsbroek, 29 mei 2015.
 • Weekopening GZB-kantoor, Driebergen, 26 mei 2015.

Preek. Presbyteriaanse kerk, Banha, maart 2015.

Meditatie. Openingsconferentie ETSC, Alexandrië, september 2014.

Preken. Presbyteriaanse kerk, Manshiyit Nasser, Asyut, september 2014.

Preek. Presbyteriaanse kerk, Gad es-Seed, Minya, 13 april 2014.

Presentatie en discussie over atheïsme. Presbyteriaanse kerk in Gad es-Seed, Minya, 12 april 2014.

Voorlichtingsronde 2013:

Presentatie over kerk en werk in Egypte. Reisgezelschap Drietour reizen. Gizeh, Caïro, 17 februari 2013.

Vijf preken. Presbyteriaanse kerk, Deir al-Garnous, Minya, 28–31 december 2012.

Meditatie. Kapel ETSC, Caïro, december 2012.

Preek. Presbyteriaanse kerk, Nazlet al-Faragalla, Minya, november 2012.

Preek. Presbyteriaanse kerk, Rida, Minya, november 2012.

Voorlichtingsronde 2012:

 • Weekopening. GZB-kantoor, Driebergen, september 2012.
 • Presentatie over leven, kerk en werk in Egypte. Noorderkerk, Amsterdam, september 2012.
 • De hemelse miljoenenmenigte. Meditatie over Openbaring 7:9–17 en presentatie over kerk en werk in Egypte. Kerk in Hebron, Amsterdam, 26 augustus 2012.
 • Presentatie over leven, kerk en werk in Egypte. Grote Kerk, Sliedrecht, 26 augustus 2012. mp3: http://kerkdienstgemist.nl/assets/847300 (ca. 56:00–92:00).
 • In Egypte. Bijbelstudie en presentatie over leven, kerk en werk in Egypte. Gebouw Silo, Polsbroek, 17 augustus 2012.

Preek. Presbyteriaanse kerk, Damsheer, Minya, juli 2012.

Meditatie. Kapel ETSC, Caïro, voorjaar 2012.

Twee preken. Presbyteriaanse kerk, Kom al-Ahdar, Minya, februari 2012.

Meditatie. Viering veertigjarig huwelijk ouders, Petruskerk, Woerden, 14 december 2011.

Meditatie. Kapel ETSC, Caïro, november 2011.

Preekronde in Opper-Egypte zomer 2011:

 • Preek. Presbyteriaanse kerk, al-Duwayr, Asyut, augustus 2011.
 • Preek. Presbyteriaanse kerk, al-Mutiah, Asyut, augustus 2011.
 • Preek. Presbyteriaanse kerk, al-Sahhil, Asyut, augustus 2011.
 • Preek. Presbyteriaanse kerk, Deir Abu Hannis, augustus 2011.
 • Preek. Presbyteriaanse kerk, Ibshedet, Minya, augustus 2011.
 • Preek. Presbyteriaanse kerk, Hoor, Minya, augustus 2011.
 • Preek. Presbyteriaanse kerk, Manshiyit Kamil (Mukasserin), Minya, augustus 2011.

Preekronde in Opper-Egypte jaarwisseling 2010–2011:

 • Twee preken. Presbyteriaanse kerk, Sanabu, Asyut, 1–2 januari 2011.
 • Preek. Manshiyit Nasser, Asyut, 2 januari 2011.
 • Preek. Taneigha, Asyut, 31 december 2010.

Meditatie. Kapel ETSC, Caïro, oktober 2010.

Voorlichtingsronde 2010:

 • Presentatie over leven, kerk en werk in Egypte. Maranathakerk, Sliedrecht, 17 september 2010.
 • Korte presentatie over leven, kerk en werk in Egypte. Noorderkerk, Amsterdam, zomer 2010.
 • Gesprek met zondagsschoolkinderen over leven, kerk en werk in Egypte. Noorderkerk, Amsterdam, 12 september 2010.
 • Presentatie over leven, kerk en werk in Egypte. Gebouw Silo, Polsbroek, zomer 2010.

Preek. Presbyteriaans kerkelijk centrum, Kilo Arba we-Nuss(?), Caïro, lente 2010.

Meditatie. Kapel ETSC, Caïro, voorjaar 2010.

Twee preken. Presbyteriaanse kerk, Taneigha, Asyut, 28 februari 2010.

Drie preken. Presbyteriaanse kerk, Beni Ghani, Minya, 6–7 februari 2010.

Preek. Presbyteriaanse kerk, Abu Tig, Asyut, 31 december 2009.

Preek. Presbyteriaanse kerk, Nazlit in-Nahl, Minya, 22 maart 2009.

Presentatie over kerk en werk in Egypte. Reisgezelschap uit Huizen, gerelateerd aan Kerk in Actie. Caïro, 14 mei 2009.

Presentatie over kerk en werk in Egypte. Reisgezelschap Amicitia Reizen. Caïro, 14 maart 2009.

Twee preken. Presbyteriaanse kerk, Hoor, Minya, oktober 2008.

Presentatie over leven, kerk en toekomstig werk in Egypte. Gebouw Silo, Polsbroek, 24 oktober 2007.

2 thoughts on “Publicaties, colleges, voordrachten, etc.

 1. Pingback: Gebroken verwijzingen naar God | Dr. Willem J. de Wit, Dutch theologian in Egypt

 2. Pingback: Theological Voices from Egypt | Willem J. de Wit

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.