Theologie

Psalmen in de context van de Bijbel

Deze week wordt in Amsterdam de internationale conferentie van de Society of Biblical Literature gehouden waar bijna zevenhonderd papers worden gepresenteerd door Bijbelwetenschappers en specialisten in verwante vakgebieden. Martin J. Slabbert van de University of Pretoria spreekt donderdagmorgen over het vijandsbegrip in Psalm 9 en 10 en stelt onder andere dat de rechvaardige de vijand … Lees verder

Theologie

Pauluslunch en Psalmenpapers

Deze week wordt in Amsterdam de internationale conferentie van de Society of Biblical Literature gehouden waar bijna zevenhonderd papers worden gepresenteerd door Bijbelwetenschappers en specialisten in verwante vakgebieden. Op woensdagmiddag lunch ik met drie Amerikaanse conferentiedeelnemers die in Schotland met promotieonderzoek bezig zijn, van wie twee bij de bekende Nieuwtestamenticus N. T. (Tom) Wright en … Lees verder

Herman Bavinck on Traveling and the Theology of Nature
English/Theology

Herman Bavinck on Traveling and the Theology of Nature

Summer 1900, the Reformed theologian Herman Bavinck (1854–1921) wrote a short article on traveling, which included reflections on the theology of nature. The article was originally published as: Herman Bavinck, “Op reis” [Traveling], De Bazuin [The trumpet] 48, no 35 (August 31, 1900), available in Delpher. In 1900, Bavinck was the editor in chief of this weekly that was … Lees verder

“Vertrek of ik ga heel Psalm 119 bidden”
Egypte/Theologie

“Vertrek of ik ga heel Psalm 119 bidden”

Paus Shenouda III (de vorige koptisch-orthodoxe paus) schrijft in een overdenking over de psalmen over het gebruik van psalmen bij het uitdrijven van demonen / duivelen / boze geesten (in het Arabisch spreekt men gewoonlijk van “satans”). Volgens hem gaat dit gebruik op David zelf terug: als jonge schaapherder dichtte hij al psalmen en toen … Lees verder

Preken na het bloedbad
Egypte

Preken na het bloedbad

Langzaam maar zeker wordt duidelijker wat er bij het bloedbad in Minya afgelopen vrijdag precies is gebeurd. Dit artikel van Christianity Today, geschreven door iemand die hier in Egypte woont, biedt denk ik een goed overzicht van de gebeurtenissen en van de officiële reacties in kerkelijke kring. Zoals ik nu lees en hoor, zijn er … Lees verder

Psalm 58
Theologie

Psalm 58

Psalm 58 is geen geliefde psalm. “O God, breek hun tanden in hun mond” (vers 7) en “De rechtvaardige zal zich verblijden als hij de wraak ziet; hij zal zijn voeten wassen in het bloed van de goddeloze” (vers 11) zijn geen woorden die je zomaar even bidt of zingt. Vandaag presenteerde ik in de … Lees verder

Psalm 119
Theologie

Psalm 119

Vanmorgen las ik een preek over Psalm 119 die begon met de volgende woorden: Welk doel de auteur bij het schrijven van deze 176 verzen voor ogen stond, weet ik niet. In ieder geval is deze ‘psalm’ het meest inhoudsloze product dat ooit het papier heeft zwartgemaakt. Ach, had de auteur althans iets verteld over … Lees verder

Gebroken verwijzingen naar God
Egypte/Theologie

Gebroken verwijzingen naar God

Herman Bavinck schrijft in zijn redevoering De Hervorming en ons nationale leven: “De Nederlander is realistisch aangelegd, hij heeft een open oog voor de werkelijkheid; hij is niet geniaal, niet intuïtief, hij heeft geen diepe gedachten, geen grootsche bespiegelingen, geen trotsche en stoute stelsels van wijsbegeerte. (…) Maar daartegenover is aan den Nederlan­der wel eigen … Lees verder

English/Theology

Herman Bavinck Bibliography

Those interested in the works of the Dutch theologian Herman Bavinck (1854-1921) will usually consult the following bibliographies: Eric D. Bristley, Guide to the Writings of Herman Bavinck, with an essay by John Bolt (Grand Rapids, MI: Reformation Heritage Books, 2008). See also my comments and additions to this helpful guide. The Bavinck Bibliography at … Lees verder

Theologie

Terugblik Bijbelconferentie Amsterdam

Vanmorgen vroeg mailde ik onderstaand bericht naar het Reformatorisch Dagblad. Inmiddels zag ik dat een door de redactie bewerkte versie op RD.nl is geplaatst. De Encyclopedia of the Bible and Its Reception (EBR) wordt met dertig delen het nieuwe standaardwerk op het gebied van de Bijbelwetenschappen. Dat is de centrale boodschap van een bijeenkomst over … Lees verder

Egypte

Zondagavond met Mursi

Deze blogpost is het vervolg van Zondagmiddag met Mursi. Wanneer in de loop van de zondagmiddag de verkiezingsuitslag bekend is klinken op het Tahrirplein nog protesten tegen de overmachtige rol van het leger, maar wordt er vooral feest gevierd: vandaag is de victorie niet voor het oude halfslachtige regime maar voor de revolutie en de … Lees verder