Egyptische zendeling dr. Swailem Sidhom Hennein overleden

In Nederland en Vlaanderen zullen niet zovelen hem kennen, maar in Egypte was zijn naam een begrip: dr. Swailem Sidhom Hennein. Hij werd in 1927 geboren in een dorp in het Nijldal, zo’n 300 km ten zuiden van Caïro. Na zijn studie theologie werden hij en zijn vrouw Sameera begin jaren vijftig door de presbyteriaanse kerk in Egypte uitgezonden naar Sudan om onder Sudanezen het evangelie te verkondigen en gemeenten te vormen.

Dit was een belangrijk moment in de geschiedenis van de presbyteriaanse kerk in Egypte. In de negentiende eeuw was deze kerk ontstaan van het werk van westerse zendelingen die naar Egypte kwamen. In de eerste helft van de twintigste eeuw zond de presbyteriaanse kerk van Egypte zelf predikanten uit naar Sudan, maar in principe alleen om de in Sudan woonachtige Egyptenaren te dienen.

Ds. Swailem en zijn vrouw waren de eersten die werden uitgezonden voor werk onder Sudanese stammen zoals de Shilluk, Nuer en Dinka. Naar ik behelsde hun werk onder andere het dopen en onderwijzen van nieuwe gelovigen, het trainen van leiders, het vertalen van de Bijbel, het ontwikkelen van onderwijs en gemeenschappen. In de tien jaar dat ze dit werk deden in Sudan werden een kerk en een school gebouwd.

Vanwege de burgeroorlog in 1963 moesten ds. Swailem en Sameera uitwijken naar Kenya, waar ze hun zendingswerk voortzetten
onder de Masaai en Kikuku tot 1970, toen ook daar politieke spanningen hen noodzaakte te vertrekken. Vervolgens gingen ze naar Chicago, waar Swailem een doctoraat in public health behaalde en twintig jaar lang doceerde aan de Univeristy of Illinois en Sameera een master in de psychologie behaalde, voor een onderwijsorganisatie werkte en betrokken was bij een dienst voor Sudanese vluchtelingen. In deze jaren waren ze samen ook actief om diverse kleine Arabische gemeenten in Chicago te vormen.

Na zijn emeritaat kwam dr. Swailem in de jaren negentig naar Caïro waar hij hielp om binnen het Evangelical Theological Seminary in Cairo een vakgroep missiologie van de grond te krijgen. Deze vakgroep telt thans twee voltijddocenten, mijn Egyptische collega’s dr. Tharwat Waheeb en dr. Sherif Salah, terwijl ook diverse deeltijddocenten er colleges in verzorgen. Alle studenten van onze predikantsopleiding volgen in elk geval vier vakken die door deze vakgroep worden verzorgd, terwijl deeltijdstudenten in elk geval twee vakken volgen maar ook kunnen kiezen voor een specialisatie missiologie inclusief een bijpassende stage.

Maar nu vandaag bereikte mij vanuit Egypte het bericht dat dr. Swailem is overleden. Bovenstaande informatie ontleende ik vooral aan een uitgebreid Facebookbericht van mijn oud-student ds. Joseph Louis (bij sommigen bekend omdat hij in januari Nederland heeft bezocht). Hij plaatste ook bovenstaande foto bij het bericht, waarop de bekende tekst uit 2 Timotheüs 4 staat: “Ik heb de goede strijd [in het Arabisch: jihad] gestreden …”

Maak een website of blog op WordPress.com