Maand: augustus 2018

 • Berijming van Psalm 118

  1. Geslagen was ik en gevallen; de HEER heeft mij rechtop gezet. Voor Hem laat ik mijn loflied schallen; Hij is mijn kracht, heeft mij gered. Ik zal niet sterven, ik zal leven en maken al Gods daden groot. De HEER heeft mij wel pijn gegeven, maar niet verstoten in de dood.

 • Berijming van Psalm 100

  1. Juich, heel de wereld, voor de HEER, dien God met vreugde, geef Hem eer. Kom met een feestlied, nader dicht, kom zingend voor zijn aangezicht. 2. De HEER is God. Belijd, erken: “Hij maakte ons, wij zijn van Hem. Wij zijn de schapen die Hij weidt, wij zijn zijn volk in eeuwigheid.”

 • Berijming van Psalm 86

  1. HEER, naar U gaat mijn verlangen; laat mij licht in ’t hart ontvangen. U bent goed en U vergeeft ieder die gebeden heeft. HEERE, luister naar mijn smeken; U zult zeker tot mij spreken. Aan U is geen god gelijk; heel uw werk is wonderrijk.

 • Berijming van psalm 119

  1. Gelukkig zij die leven naar Gods wet, de HEERE zoeken, wand’len in zijn wegen. O, was uw woord mij in het hart gezet, dan leefd’ ik echt, dan viel ik mij niet tegen. Uw rechtsbestel prijs ik in mijn gebed; U volg ik, maak mij nooit om U verlegen.

 • Wat gebeurt er in dit Egyptische dorp?

  Wat gebeurt er in dit Egyptische dorp?

  Deze zomer dient Peter, een derdejaarsstudent van onze predikantsopleiding, als stage een vacante gemeente in het Nijldal, zo’n 300 km ten zuiden van Caïro. Na het overlijden van de vorige predikant was het kerkbezoek gedaald en de gemeente wat verlopen.

 • Als gebonden op de galerijen?

  Trouwe lezers van de Statenvertaling kennen het vers wel: “De Koning is als gebonden op de galerijen” (Hooglied 7:5b). Het is misschien niet een heel bekend vers, maar als kind heb ik er toch wel eens een preek over gehoord en er is ook wel eens een prekenbundel onder de titel De Koning als gebonden op de […]

 • Dr. Ghassan Khalaf overleden

  Dr. Ghassan Khalaf overleden

  Dr. Ghassan Khalaf, oud-rector van het Arab Baptist Theological Seminary in Libanon, is overleden. Als spreker en met diverse publicaties over het Nieuwe Testament genoot hij ook bekendheid in de rest van de Arabische wereld. Hier aan het Evangelical Theological Seminary in Cairo herinneren onze (oud-)studenten hem als een inspirerende gastdocent. De lage landen waren […]