Luister naar musicerende Egyptische theologiestudenten

Vorige maand speelden tijdens de culturele avond hier op het Evangelical Theological Seminary in Cairo vier studenten uit onze predikantsopleiding ruim dertien minuten muziek. Er werd bij dit onderdeel niet gesproken of gezongen, dus over onverstaanbaar Arabisch hoeft u zich geen zorgen te maken. Wellicht herkent u zelfs in de muziek zo nu en dan de melodie van een gezang of lied.

U kijkt via het oog van mijn camera, maar het filmpje is online gezet door Ehab, de luitist. Het keyboard rechts is van mij, maar wordt bespeeld door Amen [uitspraak: Amien]. Zijn vader is predikant in Nag Hammadi, een gemeente die tot de zuidelijkste classis van de presbyteriaanse kerk in Egypte behoort. Om zijn ouderlijk huis te bezoeken is Amen qua reistijd ongeveer evenlang onderweg als wanneer ik naar mijn ouders in Nederland ga.

Op de achtergrond ziet u een deel van Openbaring 7:9 in het Arabisch en Engels. We hebben dit jaar voor deze achtergrond in onze grote zaal gekozen omdat onlangs de Arabische vertaling van een belangrijk werk op het gebied van zending en wereldchristendom (Perspectives on the World Christian Movement) is afgerond en gepubliceerd en gepresenteerd.