Meer weten over de Bijbel? Raadpleeg de Bible Odyssey website

Bible Odyssey is een nieuwe website met honderden korte, toegankelijke artikelen van minder bekende, meer bekende en zeer bekende Bijbelwetenschappers over personen, plaatsen, teksten en onderwerpen in en rond de Bijbel. De site is een initatief van de Society of Biblical Literature. Een kleine, totaal willekeurige, greep uit de inhoud:

Uiteraard zal niet iedere lezer elke bijdrage even bruikbaar vinden, maar wie wat zoekt en browst zal zeker iets zinvols tegenkomen.

Bible Odyssey

Maak een website of blog op WordPress.com