150 jaar getuigenis in Egypte

Het Evangelical Theological Seminary in Cairo neemt als predikantsopleiding van het grootste protestantse kerkgenootschap in het Midden-Oosten een strategische positie in. Naar aanleiding van het 150-jarig bestaan van het seminarie verscheen een mooi Engelstalig artikel van de hand van dr. Michael Parker, docent kerkgeschiedenis en vanaf volgende maand tevens director of Graduate Studies: 150 Years of Witness in Egypt (pdf).

150 years of witness 2013-05-14_1227