Ds. Wageeh is dr. Wageeh geworden
Egypte

Ds. Wageeh is dr. Wageeh geworden

Mijn Egyptische collega ds. Wageeh Michael heeft vandaag in Birmingham (Engeland) zijn viva (mondeling examen) over zijn proefschrift over een middeleeuwse Arabische christelijke theoloog met goed gevolg doorstaan en is daarmee gepromoveerd tot dr. Wageeh Michael. U vindt meer informatie over hem op de website van ons seminarie en u kunt hem feliciteren via Facebook. … Lees verder

Egypte

Baard van verdriet

Een student van ons seminarie laat inmiddels al weer enkele weken zijn baard staan. Vanavond vertelt hij waarom: “In de dorpen bestaat de gewoonte om je baard te laten staan wanneer je rouwt. Welnu, ik treur over de situatie in het land en daarom laat ik de mijne staan.” “Je draagt dus niet een baard … Lees verder

Gebroken verwijzingen naar God
Egypte/Theologie

Gebroken verwijzingen naar God

Herman Bavinck schrijft in zijn redevoering De Hervorming en ons nationale leven: “De Nederlander is realistisch aangelegd, hij heeft een open oog voor de werkelijkheid; hij is niet geniaal, niet intuïtief, hij heeft geen diepe gedachten, geen grootsche bespiegelingen, geen trotsche en stoute stelsels van wijsbegeerte. (…) Maar daartegenover is aan den Nederlan­der wel eigen … Lees verder

Bavinck over welsprekendheid en wereldbeschouwing in 1889
Theologie

Bavinck over welsprekendheid en wereldbeschouwing in 1889

28 november 1889 houdt Bavinck voor de studenten aan de Theologische School een lezing over de welsprekendheid, die vervolgens in druk verschijnt. Vergeleken met zijn andere publicaties is deze lofrede op en aansporing tot de welsprekendheid vrij lichtvoetig. Toch staat ook deze lezing in het kader van Bavincks bestrijding van de moderne wereldbeschouwing en uitwerking … Lees verder

Gemeenschapszaterdag
Egypte

Gemeenschapszaterdag

“Ga slapen, doctor, want morgen moet u foto’s maken”—dat berichtje stuurde een student mij gisterenavond om half twaalf. Vanmorgen bij het ontbijt vroeg een andere student mij meteen naar mijn fototoestel. Vandaag is het de halfjaarlijkse gemeenschapszaterdag van ons seminarie en het is voor mij inmiddels de tiende keer dat ik deze bijwoon. Ik vraag … Lees verder

English

The Theology of Arius as Presented by Athanasius

At the Council of Nicea conference in Cairo we are presently discussing two texts by Athanasius in which he presents Arius’ theology/christology and quotes from Arius’ work Thalia. The first is from Athanasius, Against the Arians 1.5–6: Now the commencement of Arius’s Thalia and flippancy, effeminate in tune and nature, runs thus:— ‘According to faith … Lees verder

English

What was Arius looking like?

These days a conference takes place about the Council of Nicea in Cairo, organized by Dr. Jos Strengholt. In one of the lectures, Dr. Boris Paschke (ETF Leuven) quotes the following description of Arius (whose denial of Jesus’ deity was condemned in Nicea): Epiphanius: “He was very tall in stature, with downcast countenance—counterfeited like a … Lees verder